logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Dějepisná exkurze Praha 7.C - 4. 5. 2017

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se třída 7. C vydala poznávat krásy hlavního města Prahy. Zpočátku nás doprovázelo nevlídné počasí, to nám ale nezabránilo užít si naplno celodenní dějepisnou exkurzi. Staré zámecké schody, kterých jsme napočítali 101, nás přivedly až na Pražský hrad, kde se žáci rozdělili do družstev. Díky zakoupené expozici Příběh Pražského hradu jsme měli možnost poznat Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, katedrálu sv. Víta či prohlédnout si Zlatou uličku. Ta nás dovedla až k věži Daliborce, bývalému vězení.


Cestou na Václavské náměstí jsme prošli přes Karlův most a uličkami jsme se dostali až k Staroměstskému orloji. Celou exkurzi jsme zakončili zaslouženým obědem. Z Prahy jsme odjížděli v pozdních hodinách sice unaveni, ale obohaceni o nové poznatky a společné zážitky. Třídní učitelka a žáci 7. C by tímto rádi poděkovali p. uč. Beránkovi za pěkně zorganizovaný výlet a také za poutavý odborný dějepisný výklad u jednotlivých památek.

Fotogalerie