logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ OD 12. 4. 2021

 

Žáci v prezenční výuce mají obědy přihlášené.

Žáci v distanční výuce si přihlašují obědy sami.

Výdej obědů pro žáky v distanční výuce pouze

do jídlonosiče

od 12.30 hod do 14.00 hod

ve školní jídelně ZŠ Jihlava, E. Rošického 2.