Informace pro rodiče o provozu školní družiny - E. Rošického

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace

Informace pro rodiče o provozu Školní družiny školní rok 2024/25

(družina ulice E. Rošického)

 • Provoz školní družiny ve dnech školního vyučování:

6:00 - 16:30 – na obou budovách Jarní a E. Rošického.

 

 • Odjezdy školních autobusů: zajištěny doprovodem vychovatelek ŠD

ráno od ZŠ Rošického v 7:50 hod.

odpoledne od ZŠ Jarní v 15.00 hod.

 

Hybrálec MHD (linka č. 8) v 13:16 hod. nebo 14:21 hod.

Vychovatelky pouze zajistí včasný odchod dítěte ze školy ZŠ Rošického

 

 • Poplatek za pobyt ve školní družině činí 200,- Kč měsíčně

Placení:     

jednorázovým příkazem z účtu Vaší banky na účet Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, č. ú.10 47 50 172/2250

variabilní symbol je stejný jako při placení obědů

specifický symbol 4000

800,- Kč za období září až prosinec do 30. 9. 2023

1.200,- Kč za období leden až červen do 31. 1. 2024

 

Údaje v ní slouží pouze pro vnitřní potřebu ŠD. Je třeba uvést telefonický kontakt na rodiče nebo osobu blízkou pro případ nemoci či úrazu dítěte. Rovněž je potřeba vyplnit odchody dětí.    

 

 • Veškeré změny v odchodech mimo obvyklou dobu oznamte písemně vychovatelce!

Na telefonickou žádost NELZE dítě poslat samotné domů!

 • Odhlášení dítěte z docházky do ŠD oznamte vychovatelce písemně nejpozději
  do 3 pracovních dnů v novém měsíci

 

 • Vyzvedávání dětí: čipový systém Bellhop

 

 

 

Lenka Kadlecová

vedoucí vychovatelka ŠD

Události

28. června

 • 8.00 hod. – vydání vysvědčení a zhodnocení prospěchu a chování za školní rok 2023/24

27. června

 • 8.00 hod. - Vodácký den pro 2. stupeň tříd s rozšířenou plaveckou výukou
 • 8.00 hod. - Olympiáda na Jarní
 • 8.00 hod. – sportovní den

26. června

 • 8.00 hod. - Vodácký výcvik pro 1. stupeň tříd s rozšířenou plaveckou výukou
 • 9.00 hod. - 2.A Knihovna HK
 • 10.00 hod. - Knihovna HK

25. - 27. června

 • třídnické práce

25. června

 • 8.00 hod. - 9.TŘÍDY MILIONÁŘ

24. - 27. června

 • 8.00 hod. - Fotbalový kemp vybraných chlapců z 6.B a 7.B /Měřín/

24. června

 • 8.00 hod. - knihovna HK 2.B
 • 8.00 hod. – 8. ročník Milionář

19. června

Turistický kroužek - Posezeni na Horním Kosově


17. června

Výlet Mirakulum 4.B,C,D

Zubní prevence 1.D


10. - 14. června

Soustředění Kalich


13. června

Knihovna 5.C

Výlet 1.D - Nová Buková

Školní výlet Statek u zvířátek 1.A

Výlet 0.A Dobronín - Budínka


12. června

Výlet 1.C Nová Buková

Plavání 2. ročník

Turistický kroužek - Ztřeštěná keramika Třešť

Projekt 5.C


11. června

Plavání 1.A, B

VrakBar 5.C


10. června

Výlet Brtnice 2.A

Pohádkový zámek Brtnice 2.D


6. června

Výlet Koněšín 5.A,B,C


5. června

Projektový den 1.A Výprava za paní Jara

Pasování na rytíře čtenáře - 1. D


3. června

Ukázka policejních psů Jarní


31. května

Den dětí na Jarní

Projekt Řecko 6.C


30. května

Jihlava různou dopravou 1.C


29. května

Turistický kroužek - Minigolf

Výlet praha 3.A

Pasování na rytíře čtenáře 1. C


27. května

Pasování na rytíře čtenáře 1.A


23. května

Dopravní výchova 1.C


22. května

Exkurze Terezín 9.D, 9.C

Turistický kroužek - jihlavské hradby


20. května

knihovna Horní Kosov 2.B

Vrakbar 2.D


15. května

Turistický kroužek - Gurmandie

D

Doprava v Jihlavě 1.D


Projekty

Priloha-173-a-174_1

Priloha-172_2

Projekt-jak


Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1