Schůze výboru SRPDŠ - 14. 9. 2017

Program jednání:

  1. Volba Výboru SRPDŠ
  2. Příprava Zprávy o hospodaření za školní rok 2016/2017 a Zprávy SRPDŠ o hospodaření za rok 2017
  3. Návrh rozpočtu na rok 2017/2018, schválení rozpočtu
  4. Různé

Příští schůze Výboru se koná ve čtvrtek 18. 1. 2018 v 16.30 hod. v 7. A/přízemí/  s programem:

  1. Stížnosti a připomínky rodičů z třídních schůzek 14. 9. 2017
  2. Výsledky revize hospodaření za uplynulý školní rok  2016/17
  3. Výsledky hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
  4. Zpráva o hospodaření za školní rok 2016/2017, Zpráva SRPDŠ o hospodaření za rok 2017
  5. Různé

Zápis z jednání:

1. Volba Výboru SRPDŠ pro školní rok 2017/2018.

2.  Přítomno 30 členů z 34 zvolených třídních důvěrníků, tzn., že schůze

je usnášeníschopná.

vvvvvvv Předseda Alena Ondráčková tř.důvěrník 9. A
  Místopředseda Radek Havel tř.důvěrník 3. C
  Jednatel Viktor Dvořák tř.důvěrník 4. A
  Hospodář Jindřiška Nosková pokladní školy  
         
  Revizní komise Hana Koubková tř.důvěrník 5. B
    Ivana Čechová tř.důvěrník 4. B

Výbor SRPDŠ  schvaluje rozpočet na rok 2017/2018.

3.   Kontrola hospodaření bude provedena pod vedením p. Koubkové a p. Čechové

do zasedání příští schůze 18. 1. 2018, kdy bude projednána a schválena.

4.   Různé:

a/ 1. - 9. roč. ŠVP ZV Dobrý start do života aneb škola pro život,

b/ školní řád – mobilní tlf., omlouvání žáků, uvolnění žáka do 10 pracovních dní - TU

c/ vnitřní předpis pro výuku TV – žáci byli seznámeni v hodinách TV a plavání

d/ pitný režim žáků ve škole

e/ školní stravovna – od 18. 9. 2017 volba ze dvou jídel

f/  termíny schůzí Výboru SRPDŠ – 14. 9. v 19.00 hod., 18. 1. 2018, 17. 5. 2018

vždy ve čtvrtek od 16.30 hod. v 7. A /přízemí/, současně se uskuteční schůzky

třídních SRPDŠ

g/ info odpoledne 9. 11. 2017, 19. 4. 2018 od 15.30 hod. do 16.30 hod.

h/ ředitelské volno 29. 9. 2017, 30. 4. a 7. 5. 2018

V Jihlavě 14. 9. 2017                                                                     Zapsal jednatel SRPDŠ:

Události

 29. června - 2. července

  • 8.00 hod. - Fotbalový kemp mladších žáků sportovních tříd

 29. června


 22. června


 17. června


 16. června


 13. června


 10. června


 8. června


 2. června


 1. června


 24. května


 19. května


Projekty

Projekt