Schůze výboru SRPDŠ - 18. 5. 2017

Program jednání:

  1. Příprava třídních schůzek – viz příloha „Třídní schůze SRPDŠ“
  2. Volitelné předměty – rozpis dle jednotlivých tříd – červen
  3. Od 7. roč. povinný druhý jazyk NJ nebo RJ
  4. Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2017/18  proběhne až v září
  5. Různé:

a/ nabídka školních potřeb na rok 2017/18

b/ školní vzdělávací program pro1.- 9. roč. ZŠ od 1. 9. 2017

c/ od 1. 9. 2017 budou čtyři 1. třídy

d/ od 1. 9. 2015 platí změna v termínech placení za ŠD a příspěvku ve fotbalových

třídách/chlapci/

Příští schůze Výboru SRPDŠ se koná v září 2017 /další bude upřesněno/.

Zápis z jednání:


1. Výbor projednal program třídních schůzek SRPDŠ navržený ředitelem školy.

Navrhuje změny – doplnění:

Přítomno 24 členů Výboru z 32 zvolených. Schůze je usnášeníschopná.

2.  Nabídka školních potřeb na rok 2017/18 obsahuje základní sadu sešitů pro daný ročník, papíry na kopírování textu, listy na písemné práce, čtvrtky a papíry na výtvarnou výchovu. V případě nezájmu o koupi balíčku školních potřeb si žák musí pořídit vlastní sadu sešitů. Zaplatí pouze 80,- Kč na kopírování. Čtvrtky do výtvarné výchovy, papíry na  písemné práce odevzdá žák  na začátku školního roku třídnímu učiteli.

2. roč. 200 Kč

3. roč. 240 Kč

4. roč. 230 Kč

5. roč. 260 Kč

6. roč. 250 Kč

7. roč. 220 Kč

8. roč. 230 Kč

9. roč. 230 Kč

Kroužky – ceny jsou v rozmezí 250,- Kč  až  500,- Kč za pololetí.

V Jihlavě 18. 5. 2017

zapsal jednatel SRPDŠ

Události

 29. června - 2. července

  • 8.00 hod. - Fotbalový kemp mladších žáků sportovních tříd

 29. června


 22. června


 17. června


 16. června


 13. června


 10. června


 8. června


 2. června


 1. června


 24. května


 19. května


Projekty

Projekt