Harmonogram akcí 2023/2024

Září    
4. 9. pondělí začátek školního roku
5. - 6. 9. 8.00 hod. Adaptační kruz 6.D
6. 9. 8.00 hod. Den tříd
6. - 7. 9. 8.00 hod. Adaptační kurz 6.D
6. - 8. 9. 8.00 hod. Republikové finále OVOV Brno
14. 9. 1. stupeň v 17.00 hod. třídní schůzky
2. stupeň v 18.00 hod.
14. 9. 19.00 hod. schůze výboru SRPDŠ
15. 9. 8.00 hod. Dopravní hřiště 4.C
18. 9. pondělí zahájení pravidelné činnosti zájmových útvarů na Jarní, plavání plaveckých tříd
18. 9.  8.00 hod. Knihovna HK 2.B
18. 9. 10.00 hod. Zoo - PodpoVRCH - 5.A
19. 9. 8.00 hod. DEN MOBILITY - 5.C
19. 9. 8.00 hod. Dětský den na dopravním hřišti 3.A
19. 9. 8.00 hod. CTV Jungmannova 4.D
19. 9. 10.55 hod. Fotbalové utkání - starší žáci
21. 9. 8.00 hod.  Branný závod 6. – 9. roč.
21. 9. 8.00 hod. Přespolní běh
21. 9. 8.00 hod. Knihovna HK 2.D
22. 9. 8.00 hod. Den prevence pro 4. třídy
22. 9. pátek sportovní den
25. 9. 12.45 hod. Měst. útulek Pč1 9.E
26. 9. 7.45 hod. Dopravní hřiště - 4.D
26. 9. 8.00 hod. CTV Jungmannova 4.A
27. 9. 7.30 hod. Dopravní hřiště - 4.A
27. 9. 8.00 hod. Fotbalové utkání - starší žáci, Brno
28. 9. čtvrtek státní svátek – Den české státnosti
29. 9. pátek ředitelské volno
     
Říjen    
2. 10. 9.30 hod. Zoo - PodpoVRCH 5.B
3. 10. 7.30 hod.  Exkurze Polná 3.A, 3.B
3. 10. 8.00 hod. Prohlídka Stacionáře + dílny, turnaj s klienty , 7.B
3. 10. 8.00 hod. CTV Jungmannova 4.B
3. 10. 9.00 – 11.00 hod.  Projekt 6.C - "Co jsme se dozvěděli od mamutů"
3. 10. 12.45 hod.  Měst. útulek Pč1 9.A
4. 10. 8.00 hod. Den zvířat pro 6. ročník
5. 10. 8.00 hod. Od brány k bráně 3.A
9. 10. 9.15 hod. Knihovna Horní Kosov - 1.B
9. 10. 8.55 hod. 4.B "Tvoje cesta on-linem"
9. 10. 10.00 hod. 4.C "Tvoje cesta on-linem"
11. 10. 8.00 hod. Minifotbal - st. žáci 8.B
11. 10. 8.45 hod. Zaškolení 3.A v orientačním běhu
11. 10. 10.00 hod. Exkurze Anthropos pro 6. třídy
11. 10. 11.,00 hod. Planeo Cup - fotbalový turnaj FC VYSOČINA
11. 10. 12.45 hod. Měst. útulek Pč1 9.C
12. 10. 8.00 hod. Orientační závod pro třídy s plaveckou rozšířenou výukou
12. 10. 8.00 hod. Krajské finále AŠSK v přespolním běhu dívky, Žďár n. S.
12. 10. 10.55 hod. 7.C vrstevnický program - 3. setkání
16. 10. 8.00 hod. výtvarná soutěž SUPŠ Helenín
17. 10. 8.00 hod. Exkurze Polná 3.C, 4.B
18. 10. 8.00 hod. Projekt Od brány k bráně - 3.B
19. 10. 8.30 hod. Knihovna H.K. 0.A
20. 10. 8.00 hod. První republika - projektový den 9. tříd
21. 10. 13.00 hod. Aventin- soutěž origami žabky
23. - 25. 10. pondělí - středa Adaptační kurz 6. B+7. B (Krkonoše)
26. - 27. 10. čtvrtek - pátek podzimní prázdniny 
28. 10. sobota Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
30. 10. 8.00 hod. Různou dopravou celou Jihlavou 2.C
30. 10. 9.30 hod.  Knihovna 4.B
30. 10. 12.45 hod. PodpoVRCH 9.E
31. 10. 8.00 hod. Exkurze Brno - planetárium - 5. A,B,C
31. 10. 8.00 hod. Projektový den 4.A Halloween
31. 10. 9.00 hod. ZOO v krabici 2.C
     
Listopad    
1. 11. 8.00 hod. Knihovna 8.A
2. 11. 8.10 hod. 8.10 hod. - 2.A Zoo v krabici II.
2. 11. 10.00 hod. 7.C vrstevnický program 4. setkání
6. 11. 8.00 hod. ZOO Podpovrch - 3.B
6. 11. 8.00 hod. Knihovna HK - 2.B
6. 11. 8.55 hod. Moje cesta on-line 7.B
6. 11. 10.00 hod. Moje cesta on-line 7.A
7. 11. 8.00 hod. Florbal ml. chlapci 6. – 7. r.
8. 11. 8.00 hod. Den otevřených dveří na naší škole
8. 11. 8.00 hod. Florbal ml. dívky 6. – 7. roč.
8. 11. 10.00 hod. Den zdraví- robotika v nemocnici 4.A
8. 11. 11.45 hod. Den zdraví 8.C
9. 11. 9.30 hod. DKO muzikál Malý princ - 3.A, 4.A,B,C,D, 5.C
9. 11. 10.00 hod. Řekni drogám ne - beseda MP 7. A,B
9. 11. 11.30 hod. Řekni drogám ne - beseda MP 7. C,D
10. 11. 8.00 hod. Knihovna 8. C
14. 11. 8.00 hod. Fotbalový turnaj Planeo Cup mladších žáků ve Žďáru n.S.
14. 11. 8.00 hod. Ježci v Jihlavě 4.A
14. 11. 8.30 hod. 0.A- Podpovrch
14. 11. 10.45 hod. 9.B DOK - umění tolerance
15. 11.   Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou - 2.D, 3.C
15. 11. 7.30 hod. Plaváníčko třídy 2.A, 2.B
15. 11. 8.00 hod. Florbal - st. žákyně
15. 11. 8.00 hod. Městský dětský parlament
15. 11. 9.30 hod. Knihovna 8.D
15. 11. 12:45 hod. PodpoVRCH Pč1 9.C
16. 11. 8.00 hod. Ježci v Jihlavě 4.C
16. 11. 10.00 hod. 7.C vrstevnický program
16. 11. 15.30 – 16.30 hod. informační odpoledne           
17. 11. pátek Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
20. 11. 8.00 hod. PodPovrch - 3.A
21. 11. 8.00 hod. Florbal - st. žáci
22. 11. 7.30 hod. Plaváníčko třídy 2.C, 2.D
22. 11. 8.00 hod. 8.00 hopd. - Okresní kolo soutěže AŠSK v házené ml. žáků
22. 11. 10.00 hod. 6.A - preventivní program
22. 11. 12.45 hod. PodpoVRCH Pč1 9.C
22. 11. 13.00 hod. Olympiáda z německé jazyka pro 9. roč.
23. 11. 8.00 hod. Házená - mladší žákyně
23. 11. 8.10 hod. 2.A Městská knihovna HK
23. 11. 9.00 hod. ZOO - Podpovrch 4.C
23. 11. 9.30 hod. ZOO - Podpovrch 5.C
23. 11. 10.55 hod.  4.B preventivní program
23. 11. 13.30 hod. Fórum Zdravého Kraje Vysočina
24. 11. 8.30 hod.  4.A,B Podpovrch
28. 11. 8.00 hod. DOK 6. A
28. 11. 10.30 hod. DOK 7. A – zaj. TU
29. 11. 8.00 hod. Florbal - mladší žákyně
29. 11. 8.00 hod. 5. C - Projekt -  ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
29. 11. 8.00 hod. 4. A Vrakbar
29. 11. 10.30 hod. 5. A Vrakbar
29. 11. 12.45 hod. PodpoVRCH Pč1 9. C
30. 11. 8.00 hod. Vrak Bar 6.B
30. 11. 8.10 hod. 2.D, Knihovna HK
30. 11. 10.00 hod. Vrakbar 7.B
30. 11. 10.55 hod. 4.C preventivní program
     
Prosinec    
1. 12. 8.00 hod. Vystoupení souboru Pramínek Jarní
1. 12. 8.00 hod. 6. D - preventivní program (vztahy)
1. 12. 10.00 hod šk. kolo olympiády ČJ
4. 12. 7.45 hod. VRAKBAR - 3.B
5. 12. 8.00 hod. Temat. výukový program záchranná služba 5. B
5. 12. 8.00 hod. VrakBar 9. A
5. 12. 8.00 hod. Mikuláš na Jarní
5. 12. 10.00 hod. Vrakbar 7. C
5. 12. 10.00 hod. Vrakbar 8. A
6. 12. 8.00 hod. Čertovy dobroty, Charitativní akce
6. 12. 8.00 hod. Házená st. žáci 
6. 12. 8.00 hod. Tem. výukový program - záchranná služba - 5.A 
6. 12. 8.00 hod. Vrakbar - 4. B 
6. 12. 8.00 hod. Knihovna HK 1. A 
6. 12. 10.00 hod. VrakBar 5. B 
6. 12. 14. 00 hod. Supervize na Jarní 
7. – 8. 12. 8.00 hod. Vánoční trhy 1. stupeň, družina 
7. 12. 8.00 hod. Házená st. žákyně 
7. 12. 8.00 hod. Přednáška MP 6. B, 9.00 hod.–6.A, 10.00 hod.–6.D
8. 12. 10.00 hod 6. B preventivní program 
11. 12. 8.00 hod. Přednáška MP 9. A
11. 12. 8.00 hod. Knihovna Horní Kosov - 1. B
11. 12. 9.30 hod. VrakBar 3. A
11. 12. 10.00 hod.  6. C - preventivní program
12. 12. 8.00 hod.  Vrakbar - 7. D
12. 12. 8.00 hod.  Vrstevnický program 8. C
12. 12. 10.45 hod. DOK 8. B
12. 12. 14.00 hod. Přírodovědná olympiáda
13. 12. 8.00 hod. Den s miminky - 1. A
13. 12. 8.00 hod. Vrakbar, 4. C
13. 12. 9.30 hod. 8. D - J. J. Ryba – knihovna
13. 12. 10.30 hod. 5. C – Vrakbar 
14. 12. 8.00 hod. Soutěž Mladý chemik v Havl. Brodě
14. 12. 8.00 hod.   Den s miminky - 0. A
14. 12. 8.00 hod. DOK 8. C
14. 12. 9.30 hod. Představení Naart Dance - 7. C
14. 12. 13.00 hod. Oddílové závody – plavání
15. 12. 8.00 hod. VrakBar 6. D
15. 12. 8.00 hod. Knihovna 8. B 
15. 12. 8.00 hod. Přednáška MP 6. C
15. 12. 9.00 hod. Přednáška MP 7. A
15. 12. 10.00 hod. Přednáška MP 7. B
18. 12. 7.30 hod. Vrak bar- 4. D 
18. 12. 8.00 hod. Přednáška MP 9. B
18. 12. 15.00 hod. Výstup na Sněžku – závody
19. 12. 8.00 hod. 4. A - projekt Vánoce
19. 12. 8.00 hod. VrakBar 8. D
19. 12. 8.00 hod. Přednáška MP 9. D 
19. 12. 10.00 hod. PodPovrch 7. C 
19. 12. 10.00 hod. Vrak bar 9. C
19. 12. 10.00 hod. Beseda s bývalými žáky fotbalisty v TV
19. 12. 10.00 hod. Přednáška MP 7. D 
19. 12. 15.30 hod. Vánoce s flétnou a sborovým zpěvem-vystoupení
20. 12. 8.00 hod. Vrakbar 9. D
20. 12. 8.30 hod. vánoční představení pro děti na Jarní
21. 12. 8.00 hod. Projektový den Christmas (8. ročník)
22. 12. 8.00 hod. Vánoční besídky, zkrácené vyučování
22. 12. pátek vánoční besídky

23. 12. 22 –
02. 01. 24

sobota - úterý vánoční prázdniny                            
     
Leden    
3. 1. středa zahájení běžné výuky
4. 1. 8.00 hod. Přednáška MP 9.C
4. 1. 10.00 hod. Přednáška MP 7.C
4. 1. 10.00 hod. 2.A Městská knihovna HK
8. - 12. 1. 8.00 hod. Zimní soustředění na běžkách 6. B + 7. B (Benecko)
8. 1. 8.00 hod. Beseda MP 1. A 
8. 1. 9.00 hod. Beseda MP 1. B
8. 1. 10.00 hod. Beseda MP 2. A
8. 1. 11.00 hod. Beseda MP 2. B
9. 1. 8.00 hod. Beseda MP 1. C
9. 1. 9.00 hod. Beseda MP 1. D
9. 1. 10.00 hod. Beseda MP 2. C
9. 1. 11.00 hod. Beseda MP 2. D
10. 1. 8.00 hod. 2.B Průlet 6-ti povoláními - projektový den 
10. 1. 8.00 hod. Beseda MP 4. B 
10. 1. 9.00 hod. Beseda MP 4. C 
10. 1. 10.00 hod Beseda MP 5. B  
11. 1. 8.00 hod. Knihovna 6. A 
11. 1. 8.00 hod. Beseda MP 4. D 
11. 1. 9.00 hod. Beseda MP 5. A 
11. 1. 10.00 hod. Beseda MP 5. C  
15. - 16. 1. 8.00 hod. Běžky 3. A, areál Český mlýn
15. 1. 8.00 hod. Knihovna HK 2. B
16. 1. 8.00 hod. 3. C - Průlet šesti povoláními 
17. 1. 8.00 hod. 3. C Knihovna 
17. 1. 8.00 hod. 6. B Knihovna 
17. 1. 9.00 hod. 2. C - Průlet 6 povoláními 
18. 1. 8.00 hod. 8.00 hod. - 2. A - Průlet 6 povoláními 
18. 1. 10.00 hod. Knihovna 7. A 
18. 1. 17.00 hod. schůzka VP s rodiči 9. roč. 9. A + 9. B 
18. 1. 17.30 hod. schůzka VP s rodiči 9. roč. 9. C + 9. D 
18. 1. 18.30 hod. schůzka VP s rodiči 9. roč. 9. E 
18. 1. 16.30 hod. schůzka výboru SRPDŠ v 9. E - přízemí
18. 1. 1. stupeň v 17.00 hod. třídní chůzky
2. stupeň v 18.00 hod.
19. 1. 8.00 hod.  7. B Knihovna 
22. 1. 7.30 hod. Knihovna - 5. A
22. 1. 10.00 hod. Knihovna - 7. D
23. 1. 14.00 hod. Školní kolo chem. olympiády
25. 1. 8.00 hod. Knihovna 6.D
26. 1. 8.00 hod. Knihovna 6.C
29. 1. 8.00 hod. Olympiáda v Čj - okresní kolo v DDM Ji
29. 1. 8.00 hod. Knihovna 9.D
29. 1. - 1. 2. 8.00 hod. Soustředění RFA (Bedřichov), 8.B, 9.B, část 7.B
31. 1. 10.00 hod. Knihovna 6.A
31. 01. středa konec prvního pololetí  
     
Únor    
1. 2. 8.00 hod. Knihovna 7.C
1. 2. 10.55 hod. Pololetní zumba
2. 2. pátek pololetní prázdniny
5. 2. 8.00 hod. Knihovna 9.B
5. 2. 8.00 hod. Knihovna 1.B
6. 2. 8.00 hod. Olympiáda Nj na DDM (okresní kolo)
6. 2. 8.00 hod. 4.C projekt Nakupování
6. 2. 8.00 hod. ZŠ Jungmannova 6.B
6. 2.  10.30 hod. 9.D Vrakbar
7. 2. 7.30 hod. Knihovna 3.A
7. - 9. 2. středa - pátek RFA soustředění (Slovensko) 
8. 2. 8.00 hod. 4.B projekt Nakupování
8. 2. 8.00 hod. Knihovna 9.A
8. - 9. 2. čtvrtek - pátek Běžky 6.A
12. - 18. 2. pondělí - neděle jarní prázdniny
19. 2. 8.00 hod. 4. B projekt Nakupování
19.2. 8.00 hod. Knihovna 9.C
20. 2. 8.00 hod. 4.A projekt Nakupování
20. 2. 8.00 hod. Olympiáda Aj na DDM (okresní kolo)
20. 2. 8.00 hod. ZŠ Jungmannova 6.C
20. 2. 8.00 hod. Okresní kolo Odznaku všestrannosti
21. 2. 8.00 hod. Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
21. 2. 8.00 hod. Prohlídka Horáckého divadla 5.C
22. 2 8.00 hod. Knihovna 9.E
23. 2. 8.00 hod. 3.B - projekt ZŠ Jungmannova
23. 2. 8.00 hod. Masopust pro 6. třídy
26. 2. 8.00 hod. Knihovna HK 1.D
26. 2.  14.00 hod. Přijímačky nanečisto
27. 2. 9.00 hod. p. Tkadlečková - program - 1.B
27. 2. 14.00 hod. Přijímačky nanečisto M
28. 2. 8.00 hod.  Přednáška MP 8. roč.
28. 2. 8.00 hod. Přednáška MP 3.A
28. 2. 9.00 hod. Přednáška MP 3.B
28. 2. 10.00 hod. Přednáška MP 4.A
28. 2. 10.45 hod. Přednáška MP 8. roč.
28. 2. 14.00 hod. Jak na stres z přijímaček, pro žáky 9. roč.
29. 2. - 5. 3 čtvrtek - úterý LVK Lienz Rakousko
     
Březen    
1. 3. 8.00 hod. Beseda MP 3.C
1. 3. 8.00 hod. Okresní kolo chem. olympiády
2. 3. 10.00 - 13.00 hod. Karneval školní družiny (ul. Rošického)
5. 3. 8.00 hod. PROJEKT NEBEZPEČNÁ MÍSTA V JIHLAVĚ
6. 3. 8.30 hod. Knihovna H.K.- 0.A
7. 3. 8.00 hod. ZOO - 2.C
7. 3. 8.00 hod. 2.A - Výukový program Různou dopravou celou Jihlavou
7. 3. 8.00 hod. 6.D Preventivní program
7. 3. 14.00 hodl. Film JEDEN ŽIVOT pro 9.B
28. 3. čtvrtek  velkonoční prázdniny 
29. 3. pátek Státní svátek, volno – Velký pátek
     
Duben    
1. 4. pondělí Velikonoční pondělí, volno
18. 4. 15.30 – 16.30 informační odpoledne          
     
Květen    
1. 5. středa státní svátek – Svátek práce
8. 5. středa státní svátek – Den vítězství
23. 5. 16.30 hod. schůzka výboru SRPDŠ
23. 5. 1. stupeň v 17.00 hod. třídní schůzky
2. stupeň v 18.00 hod.
31. 5. 8.00 hod. Den dětí
     
Červen    
27. 6. čtvrtek pochodové cvičení
28. 6. pátek konec škol. roku  2023/2024

g

Události

7. března

  • 8.00 hod. - ZOO - 2.C
  • 8.00 hod. - 2.A - Výukový program Různou dopravou celou Jihlavou
  • 8.00 hod. - 6.D Preventivní program
  • 14.00 hod. – Film JEDEN ŽIVOT pro 9.B

6. března

  • 8.30 hod. - Knihovna H.K.- 0.A

5. března

  • 8.00 hod. - PROJEKT NEBEZPEČNÁ MÍSTA V JIHLAVĚ

29. února - 5. března

  • LVK Lienz Rakousko

28. února

2024-02-28 Turistický kroužek - Lasergame

2024-02-28 Mošt 1.D


26. února

Knihovna 1.D


23. února

Závody v běhu na lyžích

 


21. února

Turistický kroužek - Bowling

jjj

Horácké divadlo Jihlava - 5.C


20. února

Vítání občánků 20. 2. 2024


7. února

2024-02-07 Turistický kroužek - Jihlavské podzemí


31. ledna

31-01-2024 Turistický kroužek - kavárna Aventin


30. ledna

Plavání


25. ledna

2024-01-25 Projektový týden Mamuti


24. ledna

2024-01-24 Turistický kroužek - Plovárna


18. ledna

Program povolání 2.A


17. ledna

Turistický kroužek - Heulos

gg

Projektový den - Průlet 6 povoláními 2.C


Projekty

Projekt-jak


Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1