Harmonogram akcí 2023/2024

Září    
4. 9. pondělí začátek školního roku
5. - 6. 9. 8.00 hod. Adaptační kruz 6.D
6. 9. 8.00 hod. Den tříd
6. - 7. 9. 8.00 hod. Adaptační kurz 6.D
6. - 8. 9. 8.00 hod. Republikové finále OVOV Brno
14. 9. 1. stupeň v 17.00 hod. třídní schůzky
2. stupeň v 18.00 hod.
14. 9. 19.00 hod. schůze výboru SRPDŠ
15. 9. 8.00 hod. Dopravní hřiště 4.C
18. 9. pondělí zahájení pravidelné činnosti zájmových útvarů na Jarní, plavání plaveckých tříd
18. 9.  8.00 hod. Knihovna HK 2.B
18. 9. 10.00 hod. Zoo - PodpoVRCH - 5.A
19. 9. 8.00 hod. DEN MOBILITY - 5.C
19. 9. 8.00 hod. Dětský den na dopravním hřišti 3.A
19. 9. 8.00 hod. CTV Jungmannova 4.D
19. 9. 10.55 hod. Fotbalové utkání - starší žáci
21. 9. 8.00 hod.  Branný závod 6. – 9. roč.
21. 9. 8.00 hod. Přespolní běh
21. 9. 8.00 hod. Knihovna HK 2.D
22. 9. 8.00 hod. Den prevence pro 4. třídy
22. 9. pátek sportovní den
25. 9. 12.45 hod. Měst. útulek Pč1 9.E
26. 9. 7.45 hod. Dopravní hřiště - 4.D
26. 9. 8.00 hod. CTV Jungmannova 4.A
27. 9. 7.30 hod. Dopravní hřiště - 4.A
27. 9. 8.00 hod. Fotbalové utkání - starší žáci, Brno
28. 9. čtvrtek státní svátek – Den české státnosti
29. 9. pátek ředitelské volno
     
Říjen    
2. 10. 9.30 hod. Zoo - PodpoVRCH 5.B
3. 10. 7.30 hod.  Exkurze Polná 3.A, 3.B
3. 10. 8.00 hod. Prohlídka Stacionáře + dílny, turnaj s klienty , 7.B
3. 10. 8.00 hod. CTV Jungmannova 4.B
3. 10. 9.00 – 11.00 hod.  Projekt 6.C - "Co jsme se dozvěděli od mamutů"
3. 10. 12.45 hod.  Měst. útulek Pč1 9.A
4. 10. 8.00 hod. Den zvířat pro 6. ročník
5. 10. 8.00 hod. Od brány k bráně 3.A
9. 10. 9.15 hod. Knihovna Horní Kosov - 1.B
9. 10. 8.55 hod. 4.B "Tvoje cesta on-linem"
9. 10. 10.00 hod. 4.C "Tvoje cesta on-linem"
11. 10. 8.00 hod. Minifotbal - st. žáci 8.B
11. 10. 8.45 hod. Zaškolení 3.A v orientačním běhu
11. 10. 10.00 hod. Exkurze Anthropos pro 6. třídy
11. 10. 11.,00 hod. Planeo Cup - fotbalový turnaj FC VYSOČINA
11. 10. 12.45 hod. Měst. útulek Pč1 9.C
12. 10. 8.00 hod. Orientační závod pro třídy s plaveckou rozšířenou výukou
12. 10. 8.00 hod. Krajské finále AŠSK v přespolním běhu dívky, Žďár n. S.
12. 10. 10.55 hod. 7.C vrstevnický program - 3. setkání
16. 10. 8.00 hod. výtvarná soutěž SUPŠ Helenín
17. 10. 8.00 hod. Exkurze Polná 3.C, 4.B
18. 10. 8.00 hod. Projekt Od brány k bráně - 3.B
19. 10. 8.30 hod. Knihovna H.K. 0.A
20. 10. 8.00 hod. První republika - projektový den 9. tříd
21. 10. 13.00 hod. Aventin- soutěž origami žabky
23. - 25. 10. pondělí - středa Adaptační kurz 6. B+7. B (Krkonoše)
26. - 27. 10. čtvrtek - pátek podzimní prázdniny 
28. 10. sobota Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
30. 10. 8.00 hod. Různou dopravou celou Jihlavou 2.C
30. 10. 9.30 hod.  Knihovna 4.B
30. 10. 12.45 hod. PodpoVRCH 9.E
31. 10. 8.00 hod. Exkurze Brno - planetárium - 5. A,B,C
31. 10. 8.00 hod. Projektový den 4.A Halloween
31. 10. 9.00 hod. ZOO v krabici 2.C
     
Listopad    
1. 11. 8.00 hod. Knihovna 8.A
2. 11. 8.10 hod. 8.10 hod. - 2.A Zoo v krabici II.
2. 11. 10.00 hod. 7.C vrstevnický program 4. setkání
6. 11. 8.00 hod. ZOO Podpovrch - 3.B
6. 11. 8.00 hod. Knihovna HK - 2.B
6. 11. 8.55 hod. Moje cesta on-line 7.B
6. 11. 10.00 hod. Moje cesta on-line 7.A
7. 11. 8.00 hod. Florbal ml. chlapci 6. – 7. r.
8. 11. 8.00 hod. Den otevřených dveří na naší škole
8. 11. 8.00 hod. Florbal ml. dívky 6. – 7. roč.
8. 11. 10.00 hod. Den zdraví- robotika v nemocnici 4.A
8. 11. 11.45 hod. Den zdraví 8.C
9. 11. 9.30 hod. DKO muzikál Malý princ - 3.A, 4.A,B,C,D, 5.C
9. 11. 10.00 hod. Řekni drogám ne - beseda MP 7. A,B
9. 11. 11.30 hod. Řekni drogám ne - beseda MP 7. C,D
10. 11. 8.00 hod. Knihovna 8. C
14. 11. 8.00 hod. Fotbalový turnaj Planeo Cup mladších žáků ve Žďáru n.S.
14. 11. 8.00 hod. Ježci v Jihlavě 4.A
14. 11. 8.30 hod. 0.A- Podpovrch
14. 11. 10.45 hod. 9.B DOK - umění tolerance
15. 11.   Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou - 2.D, 3.C
15. 11. 7.30 hod. Plaváníčko třídy 2.A, 2.B
15. 11. 8.00 hod. Florbal - st. žákyně
15. 11. 8.00 hod. Městský dětský parlament
15. 11. 9.30 hod. Knihovna 8.D
15. 11. 12:45 hod. PodpoVRCH Pč1 9.C
16. 11. 8.00 hod. Ježci v Jihlavě 4.C
16. 11. 10.00 hod. 7.C vrstevnický program
16. 11. 15.30 – 16.30 hod. informační odpoledne           
17. 11. pátek Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
20. 11. 8.00 hod. PodPovrch - 3.A
21. 11. 8.00 hod. Florbal - st. žáci
22. 11. 7.30 hod. Plaváníčko třídy 2.C, 2.D
22. 11. 8.00 hod. 8.00 hopd. - Okresní kolo soutěže AŠSK v házené ml. žáků
22. 11. 10.00 hod. 6.A - preventivní program
22. 11. 12.45 hod. PodpoVRCH Pč1 9.C
22. 11. 13.00 hod. Olympiáda z německé jazyka pro 9. roč.
23. 11. 8.00 hod. Házená - mladší žákyně
23. 11. 8.10 hod. 2.A Městská knihovna HK
23. 11. 9.00 hod. ZOO - Podpovrch 4.C
23. 11. 9.30 hod. ZOO - Podpovrch 5.C
23. 11. 10.55 hod.  4.B preventivní program
23. 11. 13.30 hod. Fórum Zdravého Kraje Vysočina
24. 11. 8.30 hod.  4.A,B Podpovrch
28. 11. 8.00 hod. DOK 6. A
28. 11. 10.30 hod. DOK 7. A – zaj. TU
29. 11. 8.00 hod. Florbal - mladší žákyně
29. 11. 8.00 hod. 5. C - Projekt -  ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
29. 11. 8.00 hod. 4. A Vrakbar
29. 11. 10.30 hod. 5. A Vrakbar
29. 11. 12.45 hod. PodpoVRCH Pč1 9. C
30. 11. 8.00 hod. Vrak Bar 6.B
30. 11. 8.10 hod. 2.D, Knihovna HK
30. 11. 10.00 hod. Vrakbar 7.B
30. 11. 10.55 hod. 4.C preventivní program
     
Prosinec    
1. 12. 8.00 hod. Vystoupení souboru Pramínek Jarní
1. 12. 8.00 hod. 6. D - preventivní program (vztahy)
1. 12. 10.00 hod šk. kolo olympiády ČJ
4. 12. 7.45 hod. VRAKBAR - 3.B
5. 12. 8.00 hod. Temat. výukový program záchranná služba 5. B
5. 12. 8.00 hod. VrakBar 9. A
5. 12. 8.00 hod. Mikuláš na Jarní
5. 12. 10.00 hod. Vrakbar 7. C
5. 12. 10.00 hod. Vrakbar 8. A
6. 12. 8.00 hod. Čertovy dobroty, Charitativní akce
6. 12. 8.00 hod. Házená st. žáci 
6. 12. 8.00 hod. Tem. výukový program - záchranná služba - 5.A 
6. 12. 8.00 hod. Vrakbar - 4. B 
6. 12. 8.00 hod. Knihovna HK 1. A 
6. 12. 10.00 hod. VrakBar 5. B 
6. 12. 14. 00 hod. Supervize na Jarní 
7. – 8. 12. 8.00 hod. Vánoční trhy 1. stupeň, družina 
7. 12. 8.00 hod. Házená st. žákyně 
7. 12. 8.00 hod. Přednáška MP 6. B, 9.00 hod.–6.A, 10.00 hod.–6.D
8. 12. 10.00 hod 6. B preventivní program 
11. 12. 8.00 hod. Přednáška MP 9. A
11. 12. 8.00 hod. Knihovna Horní Kosov - 1. B
11. 12. 9.30 hod. VrakBar 3. A
11. 12. 10.00 hod.  6. C - preventivní program
12. 12. 8.00 hod.  Vrakbar - 7. D
12. 12. 8.00 hod.  Vrstevnický program 8. C
12. 12. 10.45 hod. DOK 8. B
12. 12. 14.00 hod. Přírodovědná olympiáda
13. 12. 8.00 hod. Den s miminky - 1. A
13. 12. 8.00 hod. Vrakbar, 4. C
13. 12. 9.30 hod. 8. D - J. J. Ryba – knihovna
13. 12. 10.30 hod. 5. C – Vrakbar 
14. 12. 8.00 hod. Soutěž Mladý chemik v Havl. Brodě
14. 12. 8.00 hod.   Den s miminky - 0. A
14. 12. 8.00 hod. DOK 8. C
14. 12. 9.30 hod. Představení Naart Dance - 7. C
14. 12. 13.00 hod. Oddílové závody – plavání
15. 12. 8.00 hod. VrakBar 6. D
15. 12. 8.00 hod. Knihovna 8. B 
15. 12. 8.00 hod. Přednáška MP 6. C
15. 12. 9.00 hod. Přednáška MP 7. A
15. 12. 10.00 hod. Přednáška MP 7. B
18. 12. 7.30 hod. Vrak bar- 4. D 
18. 12. 8.00 hod. Přednáška MP 9. B
18. 12. 15.00 hod. Výstup na Sněžku – závody
19. 12. 8.00 hod. 4. A - projekt Vánoce
19. 12. 8.00 hod. VrakBar 8. D
19. 12. 8.00 hod. Přednáška MP 9. D 
19. 12. 10.00 hod. PodPovrch 7. C 
19. 12. 10.00 hod. Vrak bar 9. C
19. 12. 10.00 hod. Beseda s bývalými žáky fotbalisty v TV
19. 12. 10.00 hod. Přednáška MP 7. D 
19. 12. 15.30 hod. Vánoce s flétnou a sborovým zpěvem-vystoupení
20. 12. 8.00 hod. Vrakbar 9. D
20. 12. 8.30 hod. vánoční představení pro děti na Jarní
21. 12. 8.00 hod. Projektový den Christmas (8. ročník)
22. 12. 8.00 hod. Vánoční besídky, zkrácené vyučování
22. 12. pátek vánoční besídky

23. 12. 22 –
02. 01. 24

sobota - úterý vánoční prázdniny                            
     
Leden    
3. 1. středa zahájení běžné výuky
4. 1. 8.00 hod. Přednáška MP 9.C
4. 1. 10.00 hod. Přednáška MP 7.C
4. 1. 10.00 hod. 2.A Městská knihovna HK
8. - 12. 1. 8.00 hod. Zimní soustředění na běžkách 6. B + 7. B (Benecko)
8. 1. 8.00 hod. Beseda MP 1. A 
8. 1. 9.00 hod. Beseda MP 1. B
8. 1. 10.00 hod. Beseda MP 2. A
8. 1. 11.00 hod. Beseda MP 2. B
9. 1. 8.00 hod. Beseda MP 1. C
9. 1. 9.00 hod. Beseda MP 1. D
9. 1. 10.00 hod. Beseda MP 2. C
9. 1. 11.00 hod. Beseda MP 2. D
10. 1. 8.00 hod. 2.B Průlet 6-ti povoláními - projektový den 
10. 1. 8.00 hod. Beseda MP 4. B 
10. 1. 9.00 hod. Beseda MP 4. C 
10. 1. 10.00 hod Beseda MP 5. B  
11. 1. 8.00 hod. Knihovna 6. A 
11. 1. 8.00 hod. Beseda MP 4. D 
11. 1. 9.00 hod. Beseda MP 5. A 
11. 1. 10.00 hod. Beseda MP 5. C  
15. - 16. 1. 8.00 hod. Běžky 3. A, areál Český mlýn
15. 1. 8.00 hod. Knihovna HK 2. B
16. 1. 8.00 hod. 3. C - Průlet šesti povoláními 
17. 1. 8.00 hod. 3. C Knihovna 
17. 1. 8.00 hod. 6. B Knihovna 
17. 1. 9.00 hod. 2. C - Průlet 6 povoláními 
18. 1. 8.00 hod. 8.00 hod. - 2. A - Průlet 6 povoláními 
18. 1. 10.00 hod. Knihovna 7. A 
18. 1. 17.00 hod. schůzka VP s rodiči 9. roč. 9. A + 9. B 
18. 1. 17.30 hod. schůzka VP s rodiči 9. roč. 9. C + 9. D 
18. 1. 18.30 hod. schůzka VP s rodiči 9. roč. 9. E 
18. 1. 16.30 hod. schůzka výboru SRPDŠ v 9. E - přízemí
18. 1. 1. stupeň v 17.00 hod. třídní chůzky
2. stupeň v 18.00 hod.
19. 1. 8.00 hod.  7. B Knihovna 
22. 1. 7.30 hod. Knihovna - 5. A
22. 1. 10.00 hod. Knihovna - 7. D
23. 1. 14.00 hod. Školní kolo chem. olympiády
25. 1. 8.00 hod. Knihovna 6.D
26. 1. 8.00 hod. Knihovna 6.C
29. 1. 8.00 hod. Olympiáda v Čj - okresní kolo v DDM Ji
29. 1. 8.00 hod. Knihovna 9.D
29. 1. - 1. 2. 8.00 hod. Soustředění RFA (Bedřichov), 8.B, 9.B, část 7.B
31. 1. 10.00 hod. Knihovna 6.A
31. 01. středa konec prvního pololetí  
     
Únor    
1. 2. 8.00 hod. Knihovna 7.C
1. 2. 10.55 hod. Pololetní zumba
2. 2. pátek pololetní prázdniny
5. 2. 8.00 hod. Knihovna 9.B
5. 2. 8.00 hod. Knihovna 1.B
6. 2. 8.00 hod. Olympiáda Nj na DDM (okresní kolo)
6. 2. 8.00 hod. 4.C projekt Nakupování
6. 2. 8.00 hod. ZŠ Jungmannova 6.B
6. 2.  10.30 hod. 9.D Vrakbar
7. 2. 7.30 hod. Knihovna 3.A
7. - 9. 2. středa - pátek RFA soustředění (Slovensko) 
8. 2. 8.00 hod. 4.B projekt Nakupování
8. 2. 8.00 hod. Knihovna 9.A
8. - 9. 2. čtvrtek - pátek Běžky 6.A
12. - 18. 2. pondělí - neděle jarní prázdniny
19. 2. 8.00 hod. 4. B projekt Nakupování
19.2. 8.00 hod. Knihovna 9.C
20. 2. 8.00 hod. 4.A projekt Nakupování
20. 2. 8.00 hod. Olympiáda Aj na DDM (okresní kolo)
20. 2. 8.00 hod. ZŠ Jungmannova 6.C
20. 2. 8.00 hod. Okresní kolo Odznaku všestrannosti
21. 2. 8.00 hod. Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
21. 2. 8.00 hod. Prohlídka Horáckého divadla 5.C
22. 2 8.00 hod. Knihovna 9.E
23. 2. 8.00 hod. 3.B - projekt ZŠ Jungmannova
23. 2. 8.00 hod. Masopust pro 6. třídy
26. 2. 8.00 hod. Knihovna HK 1.D
26. 2.  14.00 hod. Přijímačky nanečisto
27. 2. 9.00 hod. p. Tkadlečková - program - 1.B
27. 2. 14.00 hod. Přijímačky nanečisto M
28. 2. 8.00 hod.  Přednáška MP 8. roč.
28. 2. 8.00 hod. Přednáška MP 3.A
28. 2. 9.00 hod. Přednáška MP 3.B
28. 2. 10.00 hod. Přednáška MP 4.A
28. 2. 10.45 hod. Přednáška MP 8. roč.
28. 2. 14.00 hod. Jak na stres z přijímaček, pro žáky 9. roč.
29. 2. - 5. 3 čtvrtek - úterý LVK Lienz Rakousko
     
Březen    
1. 3. 8.00 hod. Beseda MP 3.C
1. 3. 8.00 hod. Okresní kolo chem. olympiády
2. 3. 10.00 - 13.00 hod. Karneval školní družiny (ul. Rošického)
5. 3. 8.00 hod. PROJEKT NEBEZPEČNÁ MÍSTA V JIHLAVĚ
6. 3. 8.30 hod. Knihovna H.K.- 0.A
7. 3. 8.00 hod. ZOO - 2.C
7. 3. 8.00 hod. 2.A - Výukový program Různou dopravou celou Jihlavou
7. 3. 8.00 hod. 6.D Preventivní program
7. 3. 14.00 hod. Film JEDEN ŽIVOT pro 9.B
11. 3. 8:00 hod. Přednáška první pomoc 8.A
11. 3. 11.00 hod. Přednáška první pomoc 8.B
12. 3. 8.00 hod. Silák roku
12. 3. 8.00 hod. Přednáška první pomoc 8.C
12. 3.  11.00 hod.  Přednáška první pomoc 8.D
13. 3. 8.00 hod. Zasedání dětského zastupitelstva
13. 3. 8.00 hod. Projektový den - 1.C
13. 3. 9.00 hod. Knihovna HK - 2.B
14. 3. 8.10 hod. 2. A Městská knihovna HK
15. 3. 8.00 hod. Poznej Vysočinu - krajské kolo
15. 3. 9.30 hod. Knihovna - 4.B
18. 3. 8.45 hod. Horácké divadlo - 0.A, 1., 2. roč. + 3.C
19. 3. 8.00 hod. Okresní kolo biologické olymp.(kat. C)
19. 3. 8.00 hod. Okresní kolo soutěže AŠSK ve volejbalu žáků 6. - 9. tříd.
19. 3. 10.00 hod. 2.B Online ZOO
19. - 20. 3. úterý -středa Jarní trhy
20. 3. 8.00 hod. Okresní kolo soutěže AŠSK ve volejbalu žákyň 6. - 9. tříd.
20. 3. 8.00 hod. Okresní kolo fyzikální olympiády
20. 3. 9.00 hod. Příběhy našich sousedů
21. 3. 8.00 hod. Krajské kolo Olympiády v Čj
21. 3. 8.00 hod. 2.C - Různou dopravou celou Jihlavou
21. 3. 8.45 hod. Horácké divadlo - 3., 4., 5. roč.
22. 3. 10.00 hod. Noc s Andersenem - přespání v knihovně 2.B
25. 3. 8.00 hod. Den vody – projekt 8. roč.
25. 3. 8.00 hod. Exkurze záchranka - 3.A
25. 3. 8.00 hod. Krajské kolo chem. olympiády
25. 3. 8.00 hod. DOK 1.A
25. 3. 10.00 hod. Projekt Řecko 6.C
26. 3. 8.00 hod. Krajské kolo MO
26. 3. 8.00 hod. Přednáška první pomoc 8.B
26. 3. 8.00 hod. On-line ZOO - 2.C
26. 3. 11.00 hod. Přednáška první pomoc 8.A
27. 3. 8.00 hod. 3.B - projekt záchranka
27. 3. 8.00 hod. Krajské kolo zeměpisné olympiády
27. 3. 8.00 hod. Přednáška první pomoc 8.D
27. 3. 8.00 hod. 4.D Muzeum Vysočiny - Velikonoční tradice
27. 3. 11.00 hod. Přednáška první pomoc 8.C
28. 3. čtvrtek  velkonoční prázdniny 
29. 3. pátek Státní svátek, volno – Velký pátek
     
Duben    
1. 4. pondělí Velikonoční pondělí, volno
2. 4. 8.00 hod. 2.A Zoo: Když jsem já sloužil
2. 4. 9.00 hod. Beseda s I. Březinovou pro 3.BC, 4.A v jídelně
2. 4. 10.00 hod. Online ZOO - 2.D
2. 4. 10.30 hod. Beseda s I. Březinovou pro 4.D, 5.AB v 5.A
3. 4. 8.00 hod. spuštění on line zápisu do 1. roč. a přípravky
3. 4. 8.00 hod. Okresní kolo MO
3. 4. 10.00 hod. Preventivní program 6.C
4. 4. 8.00 hod. Basketbal dívky
4. 4. 8.00 hod. 2.C - ZOO - Když jsem já sloužil
4. 4. 8.55 hod. Preventivní program 6.B
5. 4. 8.00 hod. Basketbal chlapci
5. 4. 9.00 hod. Návštěva předškoláků z MŠ Jarní na ZŠ Jarní
5. 4. 9.15 hod. Zoo, Když jsem já sloužil 2.D
8. 4. 8.00 hod. DOK 1.B
8. 4. 8.00 hod. ZOO 2.B
8. 4. 8.00 hod. Knihovna HK 1.A
9. 4. 8.00 hod. Projekt ZOO 6.C
9. 4. 8.00 hod. ZŠ Jungmannova 6.B
9. 4. 8.00 hod. Růžnou dopravou celou Jihlavou 2.B
9. 4. 10.00 hod.  Preventivní program Online ZOO 2.A
10. 4. 8.00 hod. Projektový den - Od semínka k moštu 1.A
10. 4. 8.00 hod. Knihovna 1.D
10. 4. 8.00 hod. Preventivní program 6.A
11. 4. 8.00 hod. Krajské kolo fyz. olympiády
11. 4. 9.00 hod. Knihovna 5.C
12. 4. 8.00 hod. Knihovna 4.A
12. 4. od 14.00 do 17.00 hod. Zápis do 1. ročníku na Jarní
13. 4. od 9.00 do 11.00 hod. Zápis do 1. ročníku na Jarní
15. 4. 8.00 hod. VRAKBAR 1. C
15. 4. 8.00 hod. Knihovna 5. B 
15. 4. 8.00 hod. Přijímací řízení do středních škol a víceletých gymnázií.
Výuka v 9. roč. zrušena
16. 4. 8.00 hod. McDonald´s Cup - okrsek"A"
16. 4. 9.00 hod. Návštěva zdravot. zařízení - 2.B
17. 4. 8.00 hod. McDonald´s Cup - okrsek"B"
17. 4. 8.00 hod. Plaváníčko pro 2.C a 2.D
17. 4. 8.00 hod. Knihovna - 4.C
17. 4. 10.55 hod. Preventivní program 6.A
17. 4. 11.40 hod. Podpovrch 7.C
17. 4. 12.00 hod. Dětské zastupitelstvo
17. - 18. 4. středa - čtvrtek Čistá Jihlava, úklid parku pod školou+ okolí školy
18. 4. 15.30 – 16.30 informační odpoledne          
18. 4. 16:30  Jednání školské rady
19. 4. 9.00 hod. Návštěva předškoláků z MŠ Bystrouška na Jarní
19. 4. 10.00 hod. Den Země 5.C
22. 4. 8.00 hod. Okresní kolo biolog. olympiády (Kat. D)
22. 4. 8.10 hod. Vrakbar 1.D
22. 4. 8.10 hod. Knihovna 1.C
22. 4. 9.30 hod. 3.B – knihovna
23. 4. 8.00 hod Praha exkurze 4.A,C
23. 4. 8.00 hod ZŠ Jungmannova 6.C
23. 4. 8.00 hod DOK 6.A
23. 4. 10.20 hod. DOK 7.A
23. 4. 12.45 hod. Podpovrch Pč2 9.A
24. 4. 7.15 hod. 2.A, 2.B Plaváníčko
24. 4. 8.00 hod. Házená - starší žáci
24. 4. 12.45 hod. Podpovrch Pč2 9.C
25. 4.  8.00 hod. Minifotbal st. žáci
25. 4.  8.00 hod. DOK 6.B
25. 4.  10.00 hod. Vrakbar 8.C
25. 4.  10.55 hod. Preventivní program 3.B
26. 4. 10.55 hod. Preventivní program 6.A
29. 4. 8.00 hod. McDonald´s Cup – okres
29. 4. 8.00 hod. 2.A Vrakbar
29. 4. 8.00 hod. PodPovrch - ZOO v krabici II. - 1.B
29. 4. 8.00 hod. Záchranka 8.C
29. 4. 12.45 hod. Podpovrch Pč2 9.E
30. 4. 8.00 hod. Štafetový pohár I. stupeň
30. 4. 8.00 hod. Projektový den 0.A, 1.A - Čarodějnice
30. 4. 8.00 hod. 6. C - Vrakbar
30. 4. 8.00 hod. Čarodějnická stezka 3.- 4.třídy
30. 4. 10.00 hod. 7.B – DOK
30. 4. 10.00 hod. Preventivní program 5.+6.třídy
     
Květen    
1. 5. středa státní svátek – Svátek práce
2. 5. 8.00 hod. Orientační běh pro třídy s rozšířenou plaveckou výukou
2. 5. 8.00 hod. Minifotbal st. žáci
2. 5. 8.00 hod. Knihovna HK, 2.D
2. 5. 8.00 hod. Výukový program Pod povrchem ZOO - 1.A
3. 5. 8.00 hod. Program M. Záškoda, 9. třídy
3. 5. 8.00 hod. Vybíjená I. stupeň
3. 5. 8.00 hod. ZŠ Jungmannova 6.C
6. 5. 8.00 hod Záchranka 8.A
6. 5. 8.00 hod. Vrakbar 2.B
6. 5.  8.45 hod. Výběr dívek z 5. tříd do sportovní třídy
6. 5.  9.00 hod. OGV-Komenský 8.D
6. 5.  11.00 hod. Záchranka 8.B
7. 5.  8.00 hod. Exkurze v Horáckém divadle 4.D
8. 5. středa státní svátek – Den vítězství
8. - 10. 5. 8.00 hod. Akademie Cup Nymburk
9. 5. 8.00 hod. Zoo 1.C
9. 5. 8.00 hod. Vrakbar 7.C
9. 5. 8.15 hod. Projekt doprava 2.D
9. 5. 10.15 hod. DOK 8.A
10. - 13. 5. 8.00 hod. Turnaj v Mnichově 6.B + 7.B
10. 5. 8.00 hod. Basketbal chlapci - krajské kolo
10. 5. 8.00 hod. OVOV - krajské kolo Třebíč
10. 5.  8.00 hod. ZŠ Jungmannova 6.C
10. 5.  8.00 hod. Program M. Záškoda, 9. třídy
10. 5. 10.55 hod. Preventivní program 6.A
13. 5. 8.00 hod. Mc Donald´s Cup – kraj
13. 5. 8.00 hod. Focení tříd na Rošického, cena fotografie 35,- Kč
13. 5. 8.00 hod. VrakBar 2.C
13. 5. 14.00 hod. Výběrové řízení do 3. třídy sportovních talentů
14. 5. 8.00 hod. Focení tříd na Jarní, cena fotografie 35,- Kč
14. 5. 8.00 hod. Vrakbar 4.A
14. 5. 10.00 hod. DOK - 7.B
14. 5. 10.55 hod. Fotbalové utkání
15. 5. 8.00 hod. Doprava 1.D
15. 5. 8.00 hod. VrakBar - 3.A
15. 5. 9.30 hod. VrakBar - 5.A
16. 6. 8.00 hod. Dějepisná exkurze Praha 9.A
16. 6. 8.00 hod. Minifotbal ml. žáci
16. 6. 8.00 hod. 9.E – Vrakbar
16. 6. 9.30 hod. Knihovna - 5.A
20. 5. pondělí MS v hokeji Praha 6.B
20. 5. 8.00 hod. Knihovna HK 2.B
20. 5. 8.00 hod. Beseda MP 3.A
20. 5. 8.45 hod. Vrak bar 2.D
20. 5. 9.00 hod. Beseda MP 3.B
20. 5. 10.00 hod. Beseda MP 4.A
21. 5. 8.00 hod. Dyslektická olympiáda Třebíč
21. 5. 8.00 hod. Vrakbar 4.B
21. 5. 8.00 hod. Beseda MP 4.C
21. 5. 9.00 hod. Beseda MP 4.D
21. 5. 10.00 hod. DOK 8.D
21. 5. 12.45 hod. Městský útulek Pč2 9.A
22. 5. 7.00 hod. Exkurze Terezín 9.D, 9.C
22. 5. 8.00 hod. Pohár rozhlasu ml. ž.
22. 5. 15.00 hod. Třídní schůzka 0.A
23. 5. 8.00 hod. Pohár rozhlasu st. ž.
23. 5. 8.00 hod. DOK 9.B
23. 5. 8.10 hod. Knihovna HK 2.A
23. 5. 16.30 hod. schůzka výboru SRPDŠ
23. 5. 1. stupeň v 17.00 hod. třídní schůzky
2. stupeň v 18.00 hod.
26. - 31. 5. 8.00 hod. Londýn 9. ročník
27. - 31. 5. 10.00 hod. Outdorový kurz Lienz, Rakousko, 8.AB
27. 5. 8.00 hod. ZOO 1.D
27. 5. 10.00 hod. DOK 6.A
28. 5. 8.00 hod. Dopravní hřiště 4.A
28. 5. 8.00 hod. VrakBar 9.C
29. 5. 8.00 hod. výlet Praha 3.A
29. 5. 8.00 hod. 4.C - dopravní hřiště
29. 5. 8.00 hod. Tkadlečková - program - 1.B
29. 5. 8.00 hod. Knihovna HK 1.A
29. 5. 10.00 hod. Vrak bar 5.B
29. 5. 10.00 hod. 7.D Preventivní program
30. 5. 8.00 hod. 1.C – Doprava
30. 5. 8.00 hod.  4.D - dopravní hřiště
30. 5. 10.30 hod. Vrakbar 6. C
30. 5. 11.00 hod. 7.A Preventivní program duševní zdraví
30. 5. 13.00 hod. Školní plavecké závody 3. - 9. tříd
31. 5. 8.00 hod. Den dětí
     
Červen    
3. 6. 8.00 hod. Knihovna 9. C
3. 6. 7.30 hod. Výukový program - Ježci v Jihlavě
3. 6. 8.00 hod. 4. C – Vrakbar
3. 6. 9.30 hod. Ukázka výcviku psů na Jarní
3. 6. 12.45 hod. Městský útulek  Pč2 9.E 
4. 6. 8.00 hod. Projektová výuka 7. A
4. 6. 8.00 hod. kr. kolo volejbal st. chlapci 
4. 6. 8.00 hod. "Po stopách G. Mahlera" 9.A 
5. 6. 7.30 hod. Vrak bar 4. D 
5. 6. 8.00 hod. Projektový den 1. A - Modré žáby na Šacberku
5. 6. 10.00 hod. Rozlučkové utkání akademie
5. 6. 11.55 hod. 7.C Preventivní program duševní zdraví
5. 6. 12.45 hod Městský útulek Pč2 9. C
6. 6. 8.00 hod. minifotbal ml. žáci
6. 6. 8.00 hod. DOK 9.D
6. 6. 8.00 hod. p. Tkadlečková-program 0.A
6. 6. 8.00 hod. Knihovna Horní Kosov - 1.B
7. 6. 8.00 hod. 7.C ZOO – projekt
10. - 14. 6. pondělí - pátek Letní soustředění Kalich 3.A, 4.A, 5.A
10. 6. 7.30 hod. Výukový program - Ježci v Jihlavě 5.B
10. 6. 8.00 hod. VrakBar 8.B
11. 6. 8.00 hod. VrakBar 9.A
11. 6. 8.00 hod.  VrakBar 5.C
12. 6. 8.00 hod. Fotbalové utkání Vítkovice
12. 6. 8.00 hod. 5. C - Projekt - Ježci v Jihlavě
13. 6. 9.30 hod.  Knihovna - 5.C
13. 6. 10.55 hod. Preventivní program 7.B
13. 6. 16.00 hod.  Rozlučkový večírek 9. tříd v DKO
14. 6. 8.00 hod. 4. B - dopravní hřiště
14. 6. 10.00 hod. Beseda pro všechny dívky 6.ročníku
14. 6. 10.55 hod. Beseda Na startu mužnosti - všichni chlapci 6.ročníku
14. 6. 11.55 hod. Fotbalové utkání v Brně
17. - 20. 6. pondělí - čtvrtek Letní soustředění Meziříčko 6. A, 7. A, 8. A, 9. A
17. 6. 15.30 hod. vystoupení flétniček na Jarní
19. 6.  8.00 hod.  Svačinky 9.tříd
20. 6. 8.00 hod. 7. třídy MILIONÁŘ
20. 6. 15.30 hod.  Vystoupení ŠD
21. 6. 8.00 hod. 6. třídy MILIONÁŘ
21. 6. 8.00 hod. Den třídy 8.B
21. 6. 8.00 hod. Projektový den 7. tříd – Ekosystémy
24. 6. 8.00 hod. knihovna HK 2.B
24. 6. 8.00 hod. 8. ročník Milionář
24. - 27. 6. 8.00 hod. Fotbalový kemp vybraných chlapců z 6.B a 7.B /Měřín/
25. 6. 8.00 hod. 9. TŘÍDY MILIONÁŘ
25. - 27. 6. úterý - čtvrtek třídnické práce
26. 6. 8.00 hod. Vodácký výcvik pro 1. stupeň tříd s rozšířenou plaveckou výukou
26. 6. 9.00 hod. 2.A Knihovna HK
26. 6. 10.00 hod. Knihovna HK 1.D
27. 6. 8.00 hod.  Vodácký den pro 2. stupeň tříd s rozšířenou plaveckou výukou
27. 6. 8.00 hod. Olympiáda na Jarní
27. 6. čtvrtek sportovní den
28. 6. 8.00 hod. vydání vysvědčení a zhodnocení prospěchu a chování za školní rok 2023/24
28. 6. pátek konec škol. roku  2023/2024

g

Události

28. června

 • 8.00 hod. – vydání vysvědčení a zhodnocení prospěchu a chování za školní rok 2023/24

27. června

 • 8.00 hod. - Vodácký den pro 2. stupeň tříd s rozšířenou plaveckou výukou
 • 8.00 hod. - Olympiáda na Jarní
 • 8.00 hod. – sportovní den

26. června

 • 8.00 hod. - Vodácký výcvik pro 1. stupeň tříd s rozšířenou plaveckou výukou
 • 9.00 hod. - 2.A Knihovna HK
 • 10.00 hod. - Knihovna HK

25. - 27. června

 • třídnické práce

25. června

 • 8.00 hod. - 9.TŘÍDY MILIONÁŘ

24. - 27. června

 • 8.00 hod. - Fotbalový kemp vybraných chlapců z 6.B a 7.B /Měřín/

24. června

 • 8.00 hod. - knihovna HK 2.B
 • 8.00 hod. – 8. ročník Milionář

19. června

Turistický kroužek - Posezeni na Horním Kosově


17. června

Výlet Mirakulum 4.B,C,D

Zubní prevence 1.D


10. - 14. června

Soustředění Kalich


13. června

Knihovna 5.C

Výlet 1.D - Nová Buková

Školní výlet Statek u zvířátek 1.A

Výlet 0.A Dobronín - Budínka


12. června

Výlet 1.C Nová Buková

Plavání 2. ročník

Turistický kroužek - Ztřeštěná keramika Třešť

Projekt 5.C


11. června

Plavání 1.A, B

VrakBar 5.C


10. června

Výlet Brtnice 2.A

Pohádkový zámek Brtnice 2.D


6. června

Výlet Koněšín 5.A,B,C


5. června

Projektový den 1.A Výprava za paní Jara

Pasování na rytíře čtenáře - 1. D


3. června

Ukázka policejních psů Jarní


31. května

Den dětí na Jarní

Projekt Řecko 6.C


30. května

Jihlava různou dopravou 1.C


29. května

Turistický kroužek - Minigolf

Výlet praha 3.A

Pasování na rytíře čtenáře 1. C


27. května

Pasování na rytíře čtenáře 1.A


23. května

Dopravní výchova 1.C


22. května

Exkurze Terezín 9.D, 9.C

Turistický kroužek - jihlavské hradby


20. května

knihovna Horní Kosov 2.B

Vrakbar 2.D


15. května

Turistický kroužek - Gurmandie

D

Doprava v Jihlavě 1.D


Projekty

Priloha-173-a-174_1

Priloha-172_2

Projekt-jak


Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1