Charakteristika školy

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace

Základní škola poskytuje základní vzdělávání dle ŠVP Dobrý start do života aneb škola pro život č. j. 1 / 2007, vydáno dne 1. 9. 2007. Škola má od roku 2007 odloučené pracoviště školy na Jarní 22, kde jsou umístěny přípravné třídy a 1. a 2. ročník. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a výdejna.

Kódy oboru vzdělání pro základní vzdělávání stanoví NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Oboru "Základní škola" náleží obor 79-01-C/01.

Zaměření školy:

Škola je zaměřena na rozšiřující výuku tělesné výchovy se zaměřením na plavání, kopanou a všeobecnou tělovýchovu.

Hlavním cílem školy je poskytnout kvalitní všeobecné vzdělání všem žákům, připravit je na život v moderní technologicky rozvinuté společnosti a posílit jejich pracovní a sociální dovednosti. Rovněž je důležité posílení praktického využití získaných dovedností a znalostí, vychovat z žáků všeobecně motivovaného a slušného člověka.

Žákům nabízíme:

 • výuku hry na flétnu v 1. – 5. ročníku
 • výuku užití PC již od 4. ročníku ve dvou počítačových učebnách
 • výuku domácích prací a vaření ve speciální pracovně
 • výtvarné činnosti /využití hrnčířské pece/, zdravotnický, čtenářský, přírodovědný a turistický kroužek, kroužek logiky a deskových her
 • dramatický kroužek
 • výuku plavání již od 1. ročníku
 • sportovní třídy zaměřené na plavání, kopanou a všeobecnou tělovýchovu od 6. ročníku
 • od 3. ročníku přípravné plavecké třídy
 • od 7. ročníku Fotbalová akademie Vysočiny
 • organizování výcviku na běžkách v přípravných plaveckých třídách na I. stupni ZŠ a ve fotbalových třídách na II. stupni ZŠ
 • organizování lyžařských kurzů v 7. ročníku
 • možnost navštěvovat různě sportovně zaměřené kroužky
 • zavedení pitného režimu pro všechny žáky školy
 • přípravu žáků na přijímací řízení
 • výběr ze dvou jídel ve školní jídelně
 • individuální péči žákům nadaným i hendikepovaným
 • interaktivní tabule, PC s připojením na wi-fi, popř. s interaktivním perem téměř ve všech učebnách
 • výjezdy do zahraničí - studijní pobyty, sportovní soustředění
 • kvalifikované, zkušené, odborně vzdělané pedagogy
 • celoškolní akce – olympiáda sportu na I. stupni, keramické soboty pro žáky i rodiče, charitativní akce na pomoc ostatním, setkání s bývalými významnými žáky školy

Události

 9. prosince

 • 8.00 hod.- Čertovy dobroty, Charitativní akce
 • 8.00 hod. - Centrum technické výchovy na ZŠ Jungmannova, 8.D

 8. prosince

 • 10.20 hod. - VrakBar 9.A

 7. prosince

 • 8.00 hod. - Den s miminky - proj. den 1.C
 • 8.00 hod. – VrakBar 7.B
 • 8.00 hod. - Knihovna 7.A
 • 8.10 hod. - Knihovna 1.A

 6. prosince

 • 7.00 - 15.30 hod. – Vánoční trhy

Vanocni-trhy

 • 8.00 hod. - Centrum technické výchovy na ZŠ Jungmannova, 7.D
 • 8.00 hod. - Den s miminky - projekt. den - 1.D
 • 8.00 hod. – VrakBar pro 3.C
 • 8.30 hod. - Návštěva p. náměstka primátora u nás ve škole
 • 9.40 hod. – VrakBar 6.D
 • 10.20 hod. - VrakBar 8.E
 • 10.30 hod. – VrakBar pro 7.A

 5. prosince

 • 8.30 hod. - Zdobení stromečku na Policii ČR, 3.A

 2. prosince


 24. listopadu


 9. listopadu


 8. listopadu


 31. října


 24. - 25. října

Republikové finále ZŠ v minifotbalu


 21. října

První Republika - projektový den


Projekty

Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1