Charakteristika školy

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace

Základní škola poskytuje základní vzdělávání dle ŠVP Dobrý start do života aneb škola pro život č. j. 1 / 2007, vydáno dne 1. 9. 2007. Škola má od roku 2007 odloučené pracoviště školy na Jarní 22, kde jsou umístěny přípravné třídy a 1. a 2. ročník. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a výdejna.

Kódy oboru vzdělání pro základní vzdělávání stanoví NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Oboru "Základní škola" náleží obor 79-01-C/01.

Zaměření školy:

Škola je zaměřena na rozšiřující výuku tělesné výchovy se zaměřením na plavání, kopanou a všeobecnou tělovýchovu.

Hlavním cílem školy je poskytnout kvalitní všeobecné vzdělání všem žákům, připravit je na život v moderní technologicky rozvinuté společnosti a posílit jejich pracovní a sociální dovednosti. Rovněž je důležité posílení praktického využití získaných dovedností a znalostí, vychovat z žáků všeobecně motivovaného a slušného člověka.

Žákům nabízíme:

 • výuku hry na flétnu v 1. – 5. ročníku
 • výuku užití PC již od 4. ročníku ve dvou počítačových učebnách
 • výuku domácích prací a vaření ve speciální pracovně
 • výtvarné činnosti /využití hrnčířské pece/, zdravotnický, čtenářský, přírodovědný a turistický kroužek, kroužek logiky a deskových her
 • dramatický kroužek
 • výuku plavání již od 1. ročníku
 • sportovní třídy zaměřené na plavání, kopanou a všeobecnou tělovýchovu od 6. ročníku
 • od 3. ročníku přípravné plavecké třídy
 • od 7. ročníku Fotbalová akademie Vysočiny
 • organizování výcviku na běžkách v přípravných plaveckých třídách na I. stupni ZŠ a ve fotbalových třídách na II. stupni ZŠ
 • organizování lyžařských kurzů v 7. ročníku
 • možnost navštěvovat různě sportovně zaměřené kroužky
 • zavedení pitného režimu pro všechny žáky školy
 • přípravu žáků na přijímací řízení
 • výběr ze dvou jídel ve školní jídelně
 • individuální péči žákům nadaným i hendikepovaným
 • interaktivní tabule, PC s připojením na wi-fi, popř. s interaktivním perem téměř ve všech učebnách
 • výjezdy do zahraničí - studijní pobyty, sportovní soustředění
 • kvalifikované, zkušené, odborně vzdělané pedagogy
 • celoškolní akce – olympiáda sportu na I. stupni, keramické soboty pro žáky i rodiče, charitativní akce na pomoc ostatním, setkání s bývalými významnými žáky školy

Události

 10. dubna

 • Velikonoční pondělí – státní svátek

 7. dubna

 • státní svátek – Velký pátek

 6. dubna

 • velikonoční prázdniny

 5. dubna

 • 8.00 hod. – beseda MP 1.C
 • 9.00 hod. - beseda MP 1.D
 • 10.00 hod. - beseda MP 2.C
 • 11.00 hod. - beseda MP 2.D

 4. dubna

 • 8.00 hod. - Den otevřených dveří (není určeno pro budoucí prvňáčky)

 3. dubna

 • 12.45 hod. - Podpovrch PČ 2, 9.D

 31. března


 30. - 31. března

 • 8.00 hod. - Jarní trhy - družina, 1. stupeň

Skm_c300i23032807310_1


 28. března


 25. března


 22. března


 10. března

Karneval ŠD


 16. února


 15. února

Karneval ŠD


 2. února


 31. ledna

hr

Výstup na Sněžku 2023


 27. ledna


 25. ledna


Projekty

Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1