Školní psycholog

Od 1. 1. 2022 pracuje ve škole školní psycholožka Mgr. Alena Jeřábková.

Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná, podřízena Etickému kodexu práce školních psychologů a je pro žáky, rodiče a pedagogy bezplatná.

Co školní psycholog dělá?

 • pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky s rizikem rozvoje školní neúspěšnosti a se žáky nadanými
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství zákonným zástupcům
 • spolupracuje s pedagogy – konzultace týkající se vedení žáků a třídních kolektivů
 • pracuje s třídním kolektivem
 • poskytuje krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Žáci:

 • když máte problémy se spolužáky nebo kamarády a nevíte, jak je vyřešit
 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou střední školu jít
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče:

 • pokud se vám něco nedaří ve výchově vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole něco děje
 • když vaše rodina prochází náročnou životní situací, která může mít dopad na psychiku vašeho dítěte
 • když má vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si
  na bolest hlavy, břicha, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády, nechce chodit do školy apod.)
 • když se potřebujete vyznat ve zprávě z psychologické poradny nebo od
  klinického psychologa

Kontakt:

Mgr. Alena Jeřábková, email: jerabkova@zsrosi.cz, tel. 734 716 528. Konzultační hodiny na základě individuální domluvy.

Informace a letáky nejdete na: webnode

Facebooková skupina školního psychologa ZŠ. E. Rošického Jihlava

Události

5. října

 • 8.00 hod. - Od brány k bráně 3.A

4. října

 • 8.00 hod. - Den zvířat pro 6. ročník

27. září


22. září


21. září


20. září


19. září


6. září


5. září


Projekty

Projekt-jak


Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1