Jak se dělá výstava 8.C

Ve čtvrtek 24. května se třída 8. C v rámci výuky výtvarné výchovy zúčastnila již potřetí zajímavého edukačního programu. Jeho hlavním cílem bylo především pokusit se vnímat umělecké dílo vlastníma očima. Žáci měli možnost dozvědět se, co vlastně obnáší práce kurátora, jakým způsobem vzniká výstava, co vše je nutné znát a umět připravit. V rámci programu si jako kurátoři vyzkoušeli identifikovat umělecké dílo, popsat vybrané objekty v galerii a ve výtvarné dílně si ve skupinách sestavili vlastní výstavu k představení veřejnosti.

Fotogalerie

Události

 4. - 7. února

  • Zimní soustředění mladších žáků FCV

 4. února

  • Pololetní prázdniny

 31. ledna

  • Hodnocení prospěchu a chování za I. pololetí
  • 13.30 hod. - Chemická olympiáda-školní kolo

 31. ledna - 3. února

  • Zimní soustředění 7.B, 8.B, 9.B
  • LVK 7. ACDE Čeřínek

 28. ledna

  • 8.10 hod. - Knihovna - 3.C

 17. - 21. ledna


 22. prosince


 10. prosince


 9. prosince


 26. listopadu