Jak se dělá výstava 8.C

Ve čtvrtek 24. května se třída 8. C v rámci výuky výtvarné výchovy zúčastnila již potřetí zajímavého edukačního programu. Jeho hlavním cílem bylo především pokusit se vnímat umělecké dílo vlastníma očima. Žáci měli možnost dozvědět se, co vlastně obnáší práce kurátora, jakým způsobem vzniká výstava, co vše je nutné znát a umět připravit. V rámci programu si jako kurátoři vyzkoušeli identifikovat umělecké dílo, popsat vybrané objekty v galerii a ve výtvarné dílně si ve skupinách sestavili vlastní výstavu k představení veřejnosti.

Fotogalerie

Události

30. června

  • 8.00 hod. - vydání vysvědčení a zhodnocení prospěchu a chování za školní rok 2020/21

29. června

  • 8.00 hod. - sportovní den

24. června

  • 8.00 hod. - G. Mahler + Německá Jihlava 9. D

16. června


4. června