Školní výlet 8.C

Foto z výletu

V pondělí 11. června odjela třída 8. C na školní výlet směr Outdoorové centrum Březová nedaleko Třebíče. Žáci se vydali do výšin vysokolanového parku, kde měli možnost vyzkoušet si v různých výškách různě těžké překážky. Před obědem si v nedalekém lese v menších skupinkách zahráli lasergame a poté si změřili svou fyzickou kondici a koordinaci pohybů na lezecké stěně. Před odjezdem si v terénu prověřili svou mušku při hře airsoft. Po absolvování všech aktivit si mohli za odměnu jít zaskákat na trampolínu. Ta sklidila velký úspěch, o čemž se můžete přesvědčit na videu. Během celého dne nám přálo počasí a panovala dobrá nálada.

FOTOGALERIE

Události

 4. - 7. února

  • Zimní soustředění mladších žáků FCV

 4. února

  • Pololetní prázdniny

 31. ledna

  • Hodnocení prospěchu a chování za I. pololetí
  • 13.30 hod. - Chemická olympiáda-školní kolo

 31. ledna - 3. února

  • Zimní soustředění 7.B, 8.B, 9.B
  • LVK 7. ACDE Čeřínek

 28. ledna

  • 8.10 hod. - Knihovna - 3.C

 17. - 21. ledna


 22. prosince


 10. prosince


 9. prosince


 26. listopadu