logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Vítejte na stránkách Základní školy Jihlava, E. Rošického 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NUTNÉ V DEN NÁSTUPU DÍTĚTE DO ŠKOLY
(BUDE VYBRÁNO U VCHODU DO ŠKOLY DNE 25. 5. 2020)

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021

Zákonní zástupci žáků, kterým byl udělen odklad školní docházky o jeden rok, si toto rozhodnutí vyzvednou v termínu od 18. 5. do 22. 5. 2020 vždy mezi 8.00 až 12.00 hod.
v budově školy Rošického 2.

Oznámení o ukončení školního roku 2019-2020 k 26. 6. 2020

Sdělení školy o podmínkách možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně

Sdělení školy o podmínkách možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit pro žáky 9. ročníku – příprava na přijímací zkoušky

Opičí Matika doučování - YouTube a příprava na přijímačky

Důležité informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2020


INFORMACE - KORONAVIR