logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Sdělení školy o podmínkách možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit pro žáky 9. ročníku – příprava na přijímací zkoušky

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace

586 01 Jihlava

tel. 731 420 000, e-mail: reditel@zsrosi.ji.cz, www.zsrosi.cz

 

  1. Vzdělávací aktivity z matematiky a českého jazyka pro přihlášené zájemce budou probíhat vždy od pondělí do čtvrtka

od 8.00 hod. do 11.30 hod. s platnosti od 11. 5. 2020. (rozvrh v odkazu zde)

 

Přihlášení je možné do 7. 5. 2020, na pozdější přihlášení není brán zřetel.

 

  1. Žák s sebou první den vzdělávacích aktivit přinese podepsané čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými faktory. (odkaz zde)

 

  1. Provozní doba školy je od 7.55 hod do 11.30 hodin. Obědy pro žáky 9. ročníku nebudou poskytovány.

 

  1. Provoz školy a hygienické podmínky viz Ochrana zdraví a provoz ŽŠ v období do konce školního roku 2019/2020 (odkaz zde)

  1. Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Žáci do školy přicházejí samostatně v předem určenou dobu 9. A – 7.55 hod., 9. B – 8.00 hod., 9. C - 8.05 hod. a přímo vcházejí do

budovy školy. Vyzvedávání a omlouvání žáků probíhá standardně, viz školní řád. (odkaz zde)

 

  1. Žáci si do školy přinesou minimálně 2 kusy ochranných roušek a sáček na jejich uložení.

 

 

V Jihlavě dne: 4. 5. 2020                               Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy