logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Školní družina - oznámení

 

Oddělení školní družiny na ul E. Rošického bude v provozu od 17.3.2020 od 6:00 do 16:30 hod. (pouze pro vybrané kategorie rodičů, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví).

Družina je určena pro skupinu maximálně 15 dětí ve věku do 10 let. Obědy budou zajištěny.

 

Zájem o družinu prosím oznamte vedoucí vychovatelce p. Jolaně Průchová na tel. 604741731.

Odkaz - tisková zpráva