logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Zápis do 1. tříd - 2020/2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, E. ROŠICKÉHO 2, příspěvková organizace

pořádá zápis do 1. tříd.

 

 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021

Zákonní zástupci žáků, kterým byl udělen odklad školní docházky o jeden rok, si toto rozhodnutí vyzvednou v termínu od 18. 5. do 22. 5. 2020 vždy mezi 8.00 až 12.00 hod. v budově školy Rošického 2.

 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí do přípravné třídy pro školní rok 2020-2021