Schůze výboru SRPDŠ - 13. 9. 2018

Program jednání:

 1. Volba Výboru SRPDŠ
 2. Příprava Zprávy o hospodaření za školní rok 2017/2018 a Zprávy SRPDŠ o hospodaření za rok 2018
 3. Návrh rozpočtu na rok 2018/2019, schválení rozpočtu
 4. Různé

Příští schůze Výboru se koná ve čtvrtek 24. 1. 2019 v 16.30 hod. v 8. A/přízemí/  s programem:

 1. Stížnosti a připomínky rodičů z třídních schůzek 13. 9. 2018
 2. Výsledky revize hospodaření za uplynulý školní rok  2017/18
 3. Výsledky hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
 4. Zpráva o hospodaření za školní rok 2017/2018, Zpráva SRPDŠ o hospodaření za rok 2018
 5. Různé

Zápis z jednání:

1. Volba Výboru SRPDŠ pro školní rok 2018/2019.

2.   Přítomno    31 členů z  35 zvolených třídních důvěrníků, tzn., že schůze

je usnášeníschopná.

Předseda               Viktor Dvořák  tř.důvěrník    5. A

Místopředseda       Radek Havel   tř.důvěrník    4. C

Jednatel                Veronika Chytalová tř.důvěrník    2. B

Hospodář               Jindřiška Nosková pokladní školy

Revizní komise     Hana Koubková tř.důvěrník   6. B                   

Ivana Čechová     tř.důvěrník   5. B

Výbor SRPDŠ      schvaluje rozpočet na rok 2018/2019.

3.   Kontrola hospodaření bude provedena pod vedením p. Koubkové a p. Čechové

do zasedání příští schůze 24. 1. 2019, kdy bude projednána a schválena.

4.   Různé:

a/ 1. - 9. roč. ŠVP ZV Dobrý start do života aneb škola pro život,

b/ školní řád – mobilní tlf., elektronické omlouvání žáků, uvolnění žáka do 10 pracovních dní – TU, na více dní ředitel školy

c/ vnitřní předpis pro výuku TV – žáci byli seznámeni v hodinách TV a plavání

d/ pitný režim žáků ve škole

e/ školní stravovna – od 17. 9. 2018 volba ze dvou jídel

f/  termíny schůzí Výboru SRPDŠ – 13. 9. v 19.00 hod., 24. 1. 2019, 23. 5. 2019

vždy ve čtvrtek od 16.30 hod. v 8. A /přízemí/, současně se uskuteční schůzky

třídních SRPDŠ

g/ info odpoledne  15. 11. 2018, 11. 4. 2019 od 15.30 hod. do 16.30 hod.

V Jihlavě 13. 9. 2018                                                                     Zapsal jednatel SRPDŠ:

Události

 10. dubna

 • Velikonoční pondělí – státní svátek

 7. dubna

 • státní svátek – Velký pátek

 6. dubna

 • velikonoční prázdniny

 5. dubna

 • 8.00 hod. – beseda MP 1.C
 • 9.00 hod. - beseda MP 1.D
 • 10.00 hod. - beseda MP 2.C
 • 11.00 hod. - beseda MP 2.D

 4. dubna

 • 8.00 hod. - Den otevřených dveří (není určeno pro budoucí prvňáčky)

 3. dubna

 • 12.45 hod. - Podpovrch PČ 2, 9.D

 31. března


 30. - 31. března

 • 8.00 hod. - Jarní trhy - družina, 1. stupeň

Skm_c300i23032807310_1


 28. března


 25. března


 22. března


 10. března

Karneval ŠD


 16. února


 15. února

Karneval ŠD


 2. února


 31. ledna

hr

Výstup na Sněžku 2023


 27. ledna


 25. ledna


Projekty

Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1