Schůze výboru SRPDŠ - 13. 9. 2018

Program jednání:

 1. Volba Výboru SRPDŠ
 2. Příprava Zprávy o hospodaření za školní rok 2017/2018 a Zprávy SRPDŠ o hospodaření za rok 2018
 3. Návrh rozpočtu na rok 2018/2019, schválení rozpočtu
 4. Různé

Příští schůze Výboru se koná ve čtvrtek 24. 1. 2019 v 16.30 hod. v 8. A/přízemí/  s programem:

 1. Stížnosti a připomínky rodičů z třídních schůzek 13. 9. 2018
 2. Výsledky revize hospodaření za uplynulý školní rok  2017/18
 3. Výsledky hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
 4. Zpráva o hospodaření za školní rok 2017/2018, Zpráva SRPDŠ o hospodaření za rok 2018
 5. Různé

Zápis z jednání:

1. Volba Výboru SRPDŠ pro školní rok 2018/2019.

2.   Přítomno    31 členů z  35 zvolených třídních důvěrníků, tzn., že schůze

je usnášeníschopná.

Předseda               Viktor Dvořák  tř.důvěrník    5. A

Místopředseda       Radek Havel   tř.důvěrník    4. C

Jednatel                Veronika Chytalová tř.důvěrník    2. B

Hospodář               Jindřiška Nosková pokladní školy

Revizní komise     Hana Koubková tř.důvěrník   6. B                   

Ivana Čechová     tř.důvěrník   5. B

Výbor SRPDŠ      schvaluje rozpočet na rok 2018/2019.

3.   Kontrola hospodaření bude provedena pod vedením p. Koubkové a p. Čechové

do zasedání příští schůze 24. 1. 2019, kdy bude projednána a schválena.

4.   Různé:

a/ 1. - 9. roč. ŠVP ZV Dobrý start do života aneb škola pro život,

b/ školní řád – mobilní tlf., elektronické omlouvání žáků, uvolnění žáka do 10 pracovních dní – TU, na více dní ředitel školy

c/ vnitřní předpis pro výuku TV – žáci byli seznámeni v hodinách TV a plavání

d/ pitný režim žáků ve škole

e/ školní stravovna – od 17. 9. 2018 volba ze dvou jídel

f/  termíny schůzí Výboru SRPDŠ – 13. 9. v 19.00 hod., 24. 1. 2019, 23. 5. 2019

vždy ve čtvrtek od 16.30 hod. v 8. A /přízemí/, současně se uskuteční schůzky

třídních SRPDŠ

g/ info odpoledne  15. 11. 2018, 11. 4. 2019 od 15.30 hod. do 16.30 hod.

V Jihlavě 13. 9. 2018                                                                     Zapsal jednatel SRPDŠ:

Události

 9. prosince

 • 8.00 hod.- Čertovy dobroty, Charitativní akce
 • 8.00 hod. - Centrum technické výchovy na ZŠ Jungmannova, 8.D

 8. prosince

 • 10.20 hod. - VrakBar 9.A

 7. prosince

 • 8.00 hod. - Den s miminky - proj. den 1.C
 • 8.00 hod. – VrakBar 7.B
 • 8.00 hod. - Knihovna 7.A
 • 8.10 hod. - Knihovna 1.A

 6. prosince

 • 7.00 - 15.30 hod. – Vánoční trhy

Vanocni-trhy

 • 8.00 hod. - Centrum technické výchovy na ZŠ Jungmannova, 7.D
 • 8.00 hod. - Den s miminky - projekt. den - 1.D
 • 8.00 hod. – VrakBar pro 3.C
 • 8.30 hod. - Návštěva p. náměstka primátora u nás ve škole
 • 9.40 hod. – VrakBar 6.D
 • 10.20 hod. - VrakBar 8.E
 • 10.30 hod. – VrakBar pro 7.A

 5. prosince

 • 8.30 hod. - Zdobení stromečku na Policii ČR, 3.A

 2. prosince


 24. listopadu


 9. listopadu


 8. listopadu


 31. října


 24. - 25. října

Republikové finále ZŠ v minifotbalu


 21. října

První Republika - projektový den


Projekty

Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1