Schůze výboru SRPDŠ - 18. 1. 2018

Program jednání:

 1. Příprava třídních schůzek rodičů
 2. Výsledky revize hospodaření za školní rok 2016/17, hospodaření SRPDŠ za uplynulý rok 2017
 3. Různé

a/ zimní soustředění sportovních tříd, LVK – leden, únor, březen

b/ poplatky za školské služby – ŠD – 150,- Kč/měsíc

c/ konec školního roku 29. 6. 2018 – pátek, vydání vysvědčení

d/ otevření přípravné třídy pro žáky s odkladem školní docházky, pro předškoláky –

od 1. 9. 2018 povinnost navštěvovat před nástupem do školy MŠ, popř. přípravnou

třídu

e/ info ke klasifikaci za I. pololetí

f/  www.monkeyenglish.cz – výuka AJ v podání našich učitelů

Přítomno 30 zástupců SRPDŠ z 34 zvolených. Schůze     je usnášeníschopná.

Příští schůze Výboru SRPDŠ se koná ve čtvrtek 17. 5. 2018 v 16.30 hod. v 7. A/přízemí/ s programem:

 1. Podněty a stížnosti rodičů z třídních schůzek 18. 1. 2018
 2. Výsledky zápisu do 1. tříd, počty tříd
 3. Volitelné předměty, nabídka zájmových útvarů
 4. Různé

Zápis z jednání:

1. Příprava třídních schůzek

Informace vedení školy pro rodiče – přednese třídní důvěrník dle přílohy.

Ve třídách, kde byly připomínky k práci školy, přečtou odpovědi vedení školy

třídní důvěrníci.

Individuální informace o prospěchu a chování – přednese třídní učitel.

2. Pochvaly a snížené známky z chování se zapisují na vysvědčení.

Zákonní zástupci neprospívajících žáků budou o této skutečnosti informováni prokazatelným způsobem nejpozději 19. 1. 2018.

Zákonní zástupci neprospívajících žáků mají možnost žádat o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti klasifikace /do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení/. Ředitel školy jejich žádosti nemusí vyhovět!!!

Zákonní zástupci neprospívajících žáků budou vyzváni k návštěvě školy, kde s nimi budou projednána podpůrná opatření k odstranění neprospěchu.

3. Zpráva o hospodaření SRPDŠ za rok 2017 byla schválena.

4. Výsledky hospodaření SRPDŠ za školní rok 2016/17 byly schváleny.

V Jihlavě 18. 1. 2018                                                       Zapsal jednatel SRPDŠ

Události

7. března

 • 8.00 hod. - ZOO - 2.C
 • 8.00 hod. - 2.A - Výukový program Různou dopravou celou Jihlavou
 • 8.00 hod. - 6.D Preventivní program
 • 14.00 hod. – Film JEDEN ŽIVOT pro 9.B

6. března

 • 8.30 hod. - Knihovna H.K.- 0.A

5. března

 • 8.00 hod. - PROJEKT NEBEZPEČNÁ MÍSTA V JIHLAVĚ

29. února - 5. března

 • LVK Lienz Rakousko

28. února

2024-02-28 Turistický kroužek - Lasergame

2024-02-28 Mošt 1.D


26. února

Knihovna 1.D


23. února

Závody v běhu na lyžích

 


21. února

Turistický kroužek - Bowling

jjj

Horácké divadlo Jihlava - 5.C


20. února

Vítání občánků 20. 2. 2024


7. února

2024-02-07 Turistický kroužek - Jihlavské podzemí


31. ledna

31-01-2024 Turistický kroužek - kavárna Aventin


30. ledna

Plavání


25. ledna

2024-01-25 Projektový týden Mamuti


24. ledna

2024-01-24 Turistický kroužek - Plovárna


18. ledna

Program povolání 2.A


17. ledna

Turistický kroužek - Heulos

gg

Projektový den - Průlet 6 povoláními 2.C


Projekty

Projekt-jak


Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1