Schůze Výboru SRPDŠ - 23. 5. 2019

 Program jednání:

  1. Příprava třídních schůzek – viz příloha „Třídní schůze SRPDŠ“
  2. Volitelné předměty – rozpis dle jednotlivých tříd – červen
  3. Od 7. roč. povinný druhý jazyk NJ nebo RJ
  4. Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2019/20 proběhne až v září
  5. Různé:

a/ nabídka školních potřeb na rok 2019/20
b/ školní vzdělávací program pro 1.- 9. roč. ZŠ od 1. 9. 2019
c/ od 1. 9. 2019 budou tři 1. třídy, jedna přípravná třída
d/ od 1. 9. 2015 platí změna v termínech placení za ŠD a příspěvku ve fotbalových
třídách/chlapci/
e/ GDPR – opatření školy dle nového nařízení, souhlasy zákonných zástupců

 

Příští schůze Výboru SRPDŠ se koná v září 2019 /další bude upřesněno/.

Zápis z jednání:

 

1. Výbor projednal program třídních schůzek SRPDŠ navržený ředitelem školy.
Navrhuje změny – doplnění:

Přítomno 30 členů Výboru z 35 zvolených. Schůze je usnášeníschopná.

2. Nabídka školních potřeb na rok 2019/20 obsahuje základní sadu sešitů pro daný ročník, papíry na kopírování textu, listy na písemné práce, čtvrtky a papíry na výtvarnou výchovu. V případě nezájmu o koupi balíčku školních potřeb si žák musí pořídit vlastní sadu sešitů. Zaplatí pouze 80,- Kč na kopírování. Čtvrtky do výtvarné výchovy, papíry na písemné práce odevzdá žák na začátku školního roku třídnímu učiteli.

 

2. roč. 200 Kč

3. roč. 240 Kč

4. roč. 230 Kč

5. roč. 270 Kč

6. roč. 230 Kč

7. roč. 200 Kč

8. roč. 230 Kč

9. roč. 200 Kč

 

Kroužky – ceny jsou v rozmezí 250,- Kč až 500,- Kč za pololetí.

 

V Jihlavě 23. 5. 2019 zapsal jednatel SRPDŠ

Události

5. října

  • 8.00 hod. - Od brány k bráně 3.A

4. října

  • 8.00 hod. - Den zvířat pro 6. ročník

27. září


22. září


21. září


20. září


19. září


6. září


5. září


Projekty

Projekt-jak


Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1