Schůze Výboru SRPDŠ - 23. 5. 2019

 Program jednání:

 1. Příprava třídních schůzek – viz příloha „Třídní schůze SRPDŠ“
 2. Volitelné předměty – rozpis dle jednotlivých tříd – červen
 3. Od 7. roč. povinný druhý jazyk NJ nebo RJ
 4. Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2019/20 proběhne až v září
 5. Různé:

a/ nabídka školních potřeb na rok 2019/20
b/ školní vzdělávací program pro 1.- 9. roč. ZŠ od 1. 9. 2019
c/ od 1. 9. 2019 budou tři 1. třídy, jedna přípravná třída
d/ od 1. 9. 2015 platí změna v termínech placení za ŠD a příspěvku ve fotbalových
třídách/chlapci/
e/ GDPR – opatření školy dle nového nařízení, souhlasy zákonných zástupců

 

Příští schůze Výboru SRPDŠ se koná v září 2019 /další bude upřesněno/.

Zápis z jednání:

 

1. Výbor projednal program třídních schůzek SRPDŠ navržený ředitelem školy.
Navrhuje změny – doplnění:

Přítomno 30 členů Výboru z 35 zvolených. Schůze je usnášeníschopná.

2. Nabídka školních potřeb na rok 2019/20 obsahuje základní sadu sešitů pro daný ročník, papíry na kopírování textu, listy na písemné práce, čtvrtky a papíry na výtvarnou výchovu. V případě nezájmu o koupi balíčku školních potřeb si žák musí pořídit vlastní sadu sešitů. Zaplatí pouze 80,- Kč na kopírování. Čtvrtky do výtvarné výchovy, papíry na písemné práce odevzdá žák na začátku školního roku třídnímu učiteli.

 

2. roč. 200 Kč

3. roč. 240 Kč

4. roč. 230 Kč

5. roč. 270 Kč

6. roč. 230 Kč

7. roč. 200 Kč

8. roč. 230 Kč

9. roč. 200 Kč

 

Kroužky – ceny jsou v rozmezí 250,- Kč až 500,- Kč za pololetí.

 

V Jihlavě 23. 5. 2019 zapsal jednatel SRPDŠ

Události

28. června

 • 8.00 hod. – vydání vysvědčení a zhodnocení prospěchu a chování za školní rok 2023/24

27. června

 • 8.00 hod. - Vodácký den pro 2. stupeň tříd s rozšířenou plaveckou výukou
 • 8.00 hod. - Olympiáda na Jarní
 • 8.00 hod. – sportovní den

26. června

 • 8.00 hod. - Vodácký výcvik pro 1. stupeň tříd s rozšířenou plaveckou výukou
 • 9.00 hod. - 2.A Knihovna HK
 • 10.00 hod. - Knihovna HK

25. - 27. června

 • třídnické práce

25. června

 • 8.00 hod. - 9.TŘÍDY MILIONÁŘ

24. - 27. června

 • 8.00 hod. - Fotbalový kemp vybraných chlapců z 6.B a 7.B /Měřín/

24. června

 • 8.00 hod. - knihovna HK 2.B
 • 8.00 hod. – 8. ročník Milionář

19. června

Turistický kroužek - Posezeni na Horním Kosově


17. června

Výlet Mirakulum 4.B,C,D

Zubní prevence 1.D


10. - 14. června

Soustředění Kalich


13. června

Knihovna 5.C

Výlet 1.D - Nová Buková

Školní výlet Statek u zvířátek 1.A

Výlet 0.A Dobronín - Budínka


12. června

Výlet 1.C Nová Buková

Plavání 2. ročník

Turistický kroužek - Ztřeštěná keramika Třešť

Projekt 5.C


11. června

Plavání 1.A, B

VrakBar 5.C


10. června

Výlet Brtnice 2.A

Pohádkový zámek Brtnice 2.D


6. června

Výlet Koněšín 5.A,B,C


5. června

Projektový den 1.A Výprava za paní Jara

Pasování na rytíře čtenáře - 1. D


3. června

Ukázka policejních psů Jarní


31. května

Den dětí na Jarní

Projekt Řecko 6.C


30. května

Jihlava různou dopravou 1.C


29. května

Turistický kroužek - Minigolf

Výlet praha 3.A

Pasování na rytíře čtenáře 1. C


27. května

Pasování na rytíře čtenáře 1.A


23. května

Dopravní výchova 1.C


22. května

Exkurze Terezín 9.D, 9.C

Turistický kroužek - jihlavské hradby


20. května

knihovna Horní Kosov 2.B

Vrakbar 2.D


15. května

Turistický kroužek - Gurmandie

D

Doprava v Jihlavě 1.D


Projekty

Priloha-173-a-174_1

Priloha-172_2

Projekt-jak


Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1