Schůze Výboru SRPDŠ - 24. 1. 2019

Program jednání:

 1. Příprava třídních schůzek rodičů
 2. Výsledky revize hospodaření za školní rok 2017/18, hospodaření SRPDŠ za uplynulý rok 2018
 3. Různé

a/ zimní soustředění sportovních tříd, LVK – leden, únor, březen

b/ poplatky za školské služby – ŠD – 150,- Kč/měsíc

c/ konec školního roku 28. 6. 2019 – pátek, vydání vysvědčení

d/ otevření přípravné třídy pro žáky s odkladem školní docházky, pro předškoláky –

od 1. 9. 2018 povinnost navštěvovat před nástupem do školy MŠ, popř. přípravnou

třídu

e/ info ke klasifikaci za I. pololetí

f/  www.opicimatika.cz – výuka M v podání našich učitelů

g/ změna banky – místo ČS a.s.  účet u Poštovní spořitelna a.s., levnější vedení účtu

h/ nákup výpočetní techniky do info centra z prostředků SRPDŠ ve výši 99 605,- Kč

 

Přítomno 32 zástupců SRPDŠ z 35 zvolených. Schůze       je usnášeníschopná.

 

Příští schůze Výboru SRPDŠ se koná ve čtvrtek 23. 5. 2019 v 16.30 hod. v 8. A/přízemí/ s programem:

  1. Podněty a stížnosti rodičů z třídních schůzek 24. 1. 2019
  2. Výsledky zápisu do 1. tříd, počty tříd
  3. Volitelné předměty, nabídka zájmových útvarů
  4. Různé

Zápis z jednání:

1. Příprava třídních schůzek

Informace vedení školy pro rodiče – přednese třídní důvěrník dle přílohy.

Ve třídách, kde byly připomínky k práci školy, přečtou odpovědi vedení školy

třídní důvěrníci.

Individuální informace o prospěchu a chování – přednese třídní učitel.

2. Pochvaly a snížené známky z chování se zapisují na vysvědčení. Bude vydán výpis z vysvědčení, rodiče v el. ŽK potvrdí jeho převzetí.

Zákonní zástupci neprospívajících žáků budou o této skutečnosti informováni prokazatelným způsobem nejpozději 25. 1. 2019.

Zákonní zástupci neprospívajících žáků mají možnost žádat o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti klasifikace /do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení/. Ředitel školy jejich žádosti nemusí vyhovět!!!

Zákonní zástupci neprospívajících žáků budou vyzváni k návštěvě školy, kde s nimi budou projednána podpůrná opatření k odstranění neprospěchu.

3. Zpráva o hospodaření SRPDŠ za rok 2018 byla schválena.

4. Výsledky hospodaření SRPDŠ za školní rok 2017/18 byly schváleny.

5. Výbor SRPDŠ souhlasí se změnou banky pro vedení účtu SRPDŠ.

6. Výbor SRPDŠ bere na vědomí nákup výpočetní techniky z prostředků SRPDŠ ve výši 99 605,- Kč do info centra školy.

 

V Jihlavě 24. 1. 2019                                                       Zapsal jednatel SRPDŠ

Události

 10. dubna

 • Velikonoční pondělí – státní svátek

 7. dubna

 • státní svátek – Velký pátek

 6. dubna

 • velikonoční prázdniny

 5. dubna

 • 8.00 hod. – beseda MP 1.C
 • 9.00 hod. - beseda MP 1.D
 • 10.00 hod. - beseda MP 2.C
 • 11.00 hod. - beseda MP 2.D

 4. dubna

 • 8.00 hod. - Den otevřených dveří (není určeno pro budoucí prvňáčky)

 3. dubna

 • 12.45 hod. - Podpovrch PČ 2, 9.D

 31. března


 30. - 31. března

 • 8.00 hod. - Jarní trhy - družina, 1. stupeň

Skm_c300i23032807310_1


 28. března


 25. března


 22. března


 10. března

Karneval ŠD


 16. února


 15. února

Karneval ŠD


 2. února


 31. ledna

hr

Výstup na Sněžku 2023


 27. ledna


 25. ledna


Projekty

Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1