Události

 7. října

  • 8.10 hod. - Městská knihovna 1.D

 6. října

  • 8.00 hod. - Anthropos Brno 6. roč.
  • 8.00 hod. - Přespolní běh pro 6. - 9. roč.
  • 8.10 hod. - Městská knihovna 1.A
  • 16.00 hod. – jednání školské rady

 3. října

  • 8.00 hod. - Úřad práce 9.C
  • 9.30 hod. - Úřad práce 9.E

 30. září

  • 8.00 hod. – sportovní den

 29. září

  • 8.00 hod. - Úřad práce 9.D

 22. září


 12. - 13. září


 29. června


 22. června


 17. června


Projekty

Projekt