Vítejte na webu

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 104750172/2250 (PRO PLATBY ŠD, KROUŽKŮ, FOTBALU A PLAVÁNÍ) 

NETÝKÁ SE PLATEB OBĚDŮ - ČÍSLO ÚČTU ZŮSTÁVÁ

 

Naše škola

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace

Základní škola poskytuje základní vzdělávání dle ŠVP Dobrý start do života aneb škola pro život č. j. 1 / 2007, vydáno dne 1. 9. 2007. Škola má od roku 2007 odloučené pracoviště školy na Jarní 22, kde jsou umístěny přípravné třídy a 1. a 2. ročník. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a výdejna.

Kódy oboru vzdělání pro základní vzdělávání stanoví NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Oboru "Základní škola" náleží obor 79-01-C/01.

Více o nás

 

úvodní foto

 

Informace

Pro rodiče

Detail

Žáci

Detail

Jídelna

Detail

Družina

Aktuální informace

Události

 7. října

  • 8.10 hod. - Městská knihovna 1.D

 6. října

  • 8.00 hod. - Anthropos Brno 6. roč.
  • 8.00 hod. - Přespolní běh pro 6. - 9. roč.
  • 8.10 hod. - Městská knihovna 1.A
  • 16.00 hod. – jednání školské rady

 3. října

  • 8.00 hod. - Úřad práce 9.C
  • 9.30 hod. - Úřad práce 9.E

 30. září

  • 8.00 hod. – sportovní den

 29. září

  • 8.00 hod. - Úřad práce 9.D

 22. září


 12. - 13. září


 29. června


 22. června


 17. června


Projekty

Projekt