logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Informace k zápisu do 1. tříd a přípravné třídy 2021/2022

ZŠ JIHLAVA, E. Rošického 2, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

vítáme Vás při zápisu Vašeho budoucího prvňáčka na naší škole E. Rošického. O přijetí – nepřijetí budete vyrozuměni nejpozději do 21. 5. 2021.
Na vstupních dveřích obou budov bude viset seznam přijatých – nepřijatých žáků pod přiděleným registračním číslem a také na webových stránkách naší školy bude seznam zveřejněn.

Budeme usilovat o to, aby školní léta Vašeho dítěte byla příjemná. To záleží na naší vzájemné spolupráci a důvěře. Obojí by nemělo v našich vztazích chybět.

 

Všechny potřebné informace o průběhu zápisu se dočtete již od dnešního dne na tomto místě. Vlastní zápis a doručování potřebných dokumentů bude probíhat ale až od 16. 4. 2021 do 23. 4. 2021.
Nejdůležitější pro Vás je kliknout na této stránce na odkaz, který určuje, o jaký způsob zápisu se právě u Vašeho dítěte jedná. A pak již pouze postupovat dle podrobného manuálu.

 

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku a přípravného ročníku

Informace – školní jídelna

Informace – školní jídelna - přihláška

Informace – školní družina

Co by mělo dítě umět před vstupem do školy

 

POKYNY K ZÁPISU (VYBERTE VARANTU, KTERÁ SE TÝKÁ  PRÁVĚ VAŠEHO DÍTĚTE).

 

BĚŽNÝ ZÁPIS - DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

DÍTĚ PŘICHÁZÍ PO ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - DÍTĚ NAROZENO
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

ZÁPIS S ŽÁDOSTÍ O ODKLAD - DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

ZÁPIS S ŽÁDOSTMI O ODKLAD A ZAŘAZENÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY - DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

PŘEDČASNÝ ZÁPIS- DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015

PREDČASNÝ ZÁPIS-DÍTĚ NAROZENO od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016