logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Informace pro žáky 1. ročníku a přípravné třídy ve šk. roce 2020/21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, E. ROŠICKÉHO 2, příspěvková organizace

 

Oznámení pro rodiče žáků 1. tříd a přípravné třídy

 

1. Vstup rodičů do školní budovy 1. 9. 2020 – bez omezení, nemusíte mít roušky.


2. Zahájení v 8.10 hod. ve třídách.


3. Prosíme, vyplňte si na webu školy Dotazník pro kontrolu aktuálnosti osobních údajů žáka a zákonných zástupců a Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.
Vytiskněte, podepište a odevzdejte třídnímu učiteli. Pokud nebudete mít vyplněné, vyplníte a podepíšete až ve škole.


4. Veškeré informace o provozu školy, školní družiny a školní jídelny se dozvíte 1. 9. 2020 od třídního učitele.


5. Předpokládaný konec v 9.45 hod.

 

 

Do 30. 6. 2020 je nutné si zajistit stravování ve školní jídelně

odkaz zde: Přihláška do ŠJ

Ceny a platby oběd 2020/2021

 

Další infomace: