logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku a přípravné třídy pro školní rok 2021/22